Kinderen maken veel meer fouten op tablets

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Kinderen maken aanzienlijk meer rekenfouten op een tabletcomputer dan op papier, blijkt uit onderzoek. ‘Tablets op school motiveren de kinderen wel, maar het mag niet de enige werkvorm zijn.’

See on www.nieuwsblad.be

Effectiviteit van serious gaming in het onderwijs

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Manuela Bazen’s insight:

De belangstelling voor serious gaming in het onderwijs is de laatste jaren sterk toegenomen. De behoefte naar gedegen uitgevoerd effectiviteitsonderzoek wordt hiermee steeds groter. TNO heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van vijf verschillende serious games op vijf scholen. De resultaten van dit effectiviteitsonderzoek dragen bij tot concreet bewijs dat serious gaming het leren kan bevorderen juist door specifieke gamingkenmerken. 

See on www.ou.nl

SMS-en en Facebooken tijdens het maken van huiswerk? Slecht idee

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Via Peter Nikken vond ik deze nieuwe studie bij Bitescience, kort samengevat: Browsing on Facebook and texting while doing schoolwork negatively impacts students’ grades. Students frequently use co…

See on xyofeinstein.wordpress.com

Model helpt student wetenschappelijke artikelen doorgronden

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Studenten hebben moeite om primaire wetenschappelijke literatuur goed te lezen. Universiteiten en hogescholen moeten studenten daarom onderwijzen in het lezen van wetenschappelijke teksten en trainen op het bijbehorende kritisch leesgedrag. Hierbij helpt het gebruik van het Scientific Argumentation Model in tutorgroepen, concludeert Edwin van Lacum. Hij promoveert 28 juni 2013 aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn onderzoek naar deze onderwijsstrategie.

Manuela Bazen’s insight:

Ook uit het artikel: ‘Het model is erop gericht om zgn. ‘retorische moves’ te ontdekken in een wetenschappelijk artikel: tekstfragmenten die een specifieke communicatieve functie hebben zoals de onderzoeksvraag, motief, doelstelling, hoofdconclusie, implicatie, onderbouwing, tegenargumenten en verzwakkingen.

Studenten lazen acht weken lang elke week een artikel aan de hand van het model met als opdracht het herkennen van de retorische moves. De studenten lazen aan het eind van de cursus sneller en minder vaak lineair.’

See on www.rug.nl

Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML)

Bij ons op school zijn we aan het dubben hoe (of) we nu verder gaan met de huidige methoden voor de wereldoriënterende vakken. De natuurmethode is sterk verouderd, techniek wordt onderbelicht en ook bij geschiedenis en aardrijkskunde lopen we tegen dingen aan zoals verouderd, ontbreken van aansluiting bij de actualiteit en daarnaast nog hoe we dat alles aan een thema kunnen koppelen.

De vraag die direct opkomt wanneer je overweegt een nieuwe methode aan te schaffen is of je over gaat op een (compleet) digitale methode of toch nog met leerlingboeken en dito werkschriften gaat werken.

Een collega van een andere school liep tegen hetzelfde aan. Zij is sterk voorstander van het aanschaffen van een digitale methode en wil eigenlijk af van de dure boeken en dito werkschriften waar je vervolgens 10 jaar aan vast zit, in tegenstelling tot een aantal van haar collega’s die echt iets tastbaars in handen willen hebben.

Een van haar belangrijkste argumenten is dat een leerlingboek veel tekst bevat (weliswaar met plaatjes ter ondersteuning van de tekst) en vooral een beroep doet op vaardigheden als goed technisch en begrijpend kunnen lezen. Ook de werkschriften bevatten veel ‘invuloefeningen’ waarbij je vragen over de tekst moet beantwoorden. Je zal dan maar dyslectisch zijn of anderszins lezen moeilijk en niet leuk vinden….

Een medestudent liep tegen weer een ander probleem aan. Zij is weer druk bezig haar instructie te herontwerpen door gebruik te maken van ‘Flipping the Classroom’ en kon weinig geschikt rechtenvrij beeld-, film- en geluidsmateriaal vinden ter ondersteuning van haar instructiemateriaal en vroeg zich daarnaast af welk beeld-, film- en geluidsmateriaal nou echt ondersteunend werkt.

Vorig semester (ik ben bezig met de Master Leren & Innoveren) heb ik een onderwijsontwerp gemaakt hoe rekeninstructie nou het best ontworpen kan worden door gebruik te maken van ‘Flipping the Classroom’. Daarvoor heb ik me in de theorie gestort en kwam daarbij uit op de Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) van R.E. Mayer. Ik wilde dit toch nog even delen.

Deze theorie gaat uit van drie aannames:

  1. De Dual channel aanname: dit betekent dat onze cognitieve structuur beschikt over twee parallelle verwerkingskanalen nl. één voor visuele en één voor auditieve informatie.
  2. De Limited capacity aanname: dit gaat uit van de Cognitive load theorie van Sweller & Chandler  waarbij wordt gesteld dat het werkgeheugen beperkt is tot het tegelijkertijd vasthouden en verwerken van de hoeveelheid informatie ( 5 – 7 chunks) (een chunk is te vertalen als een brokje gecombineerde informatie).
  3. De Active processing aanname: de lerende moet zelf in staat zijn kennis te construeren.

Op basis van deze aannames heeft Mayer een zevental ontwerpprincipes gedefinieerd waarbij je bij het ontwerpen van multimedial leermaterialen rekening kunt houden.

Het multimedia principe
Dit principe houdt in dat een betere verwerking van kennis plaatsvindt, wanneer tekst gecombineerd wordt met beelden.

Het ‘spatial contiguity’ principe
Dit principe houdt in dat nieuwe kennis beter verwerkt wordt wanneer de tekst dicht bij het relevant beeld staat afgedrukt.

Het temporal contiguity principe
Dit principe houdt in dat kennis sneller wordt verwerkt wanneer tekst en beeld tegelijkertijd wordt aangeboden en wanneer het beeld of een animatie door gesproken tekst wordt vergezeld.

Het modaliteitsprincipe
Dit principe houdt in dat minder cognitive load wordt veroorzaakt wanneer toegevoegde informatie (aan een beeld, foto of animatie) gepresenteerd wordt in de vorm van audio dan in de vorm van (alleen maar) tekst.

Het coherentieprincipe
Dit principe houdt in dat extra, niet essentiële informatie zoals bijvoorbeeld achtergrondmuziek, de cognitieve verwerking verstoort omdat dit ook in het werkgeheugen moet worden verwerkt.

Het redundantieprincipe
Dit principe houdt in dat het niet nodig is audio-uitleg aan te vullen met tekst: dezelfde informatie wordt twee keer verwerkt. Daarnaast kan men wel tegelijkertijd kijken naar een animatie en luisteren naar een audio-uitleg, maar niet luisteren naar een audio-uitleg en uitleg tegelijkertijd te lezen.

Het principe van de individuele verschillen
Dit principe stelt dat de impact van voorgaande principes groter is bij lerenden met een lage voorkennis en met een groter ruimtelijk inzicht.

Naast de zeven ontwerpprincipes raadt Mayer aan bij het ontwerpen van multimediale leermaterialen gebruikt te maken van ‘pointers’ om bepaalde elementen duidelijker uit te laten komen naast het belang van een goede structuur van het materiaal ten aanzien van volgorde, aantal stappen, oorzaak-gevolg, opeenvolging, samenhang en hiërarchie.

Tenslotte stelt Mayer dat de integratie van nieuwe kennis en voorkennis in het lange termijn geheugen wordt ondersteund, wanneer gebruik gemaakt wordt van grafische elementen, het stellen van tussenvragen en het gebruik van metaforen.

Bron: Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press.

Overigens is hier ook wel weer een kritisch geluid te horen. Zo toonde onderzoek onlangs aan dat weliswaar leereffecten vergroot kunnen worden door gebruik te maken van multimedia, maar dat het leereffect op lange termijn niet altijd stand houdt.

Zelf vind ik dit een reuze interessant onderwerp en ben daarom ook zeker van plan om naar de online lezing ‘Hoe vergroot je het leereffect door gebruik van beeld en geluid?’ te luisteren (kijken?) georganiseerd door Kennisnet op donderdag 20 juni a.s. van 20.00 – 21.00 uur. Ook geïnteresseerd? Klik om je aan te melden!

Deze blogpost is onderdeel van een Quadblog.

The 10 Best Web Tools For Flipped Classrooms – Edudemic

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Here’s a useful list of the best web tools for flipped classrooms, complete with what each tool is and how teachers are using it right now!

Manuela Bazen’s insight:

De web tools die aan bod komen zijn achtereenvolgens: Wikispaces, Poll Everywhere, Edmodo, Screencast, Celly, Dropbox, YouTube, Twitter, Evernote en Teaching Channel. Naast een korte uitleg over de tool, wordt specifiek het gebruik t.b.v. Flipped Classrooms toegelicht.

See on www.edudemic.com

Nieuwe studie bevestigt belang samenwerken en professionalisering leerkrachten voor rekenen

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

We weten al langer uit onder andere het werk van Hattie en de suggesties op basis van de PISA-onderzoeken dat de professionalisering een grote impact hebben op het leren van leerlingen. Een nieuwe studie van onderzoekers van UNC Charlotte bevestigt deze inzichten specifiek voor rekenen in het basisonderwijs, niet samenwerken kan een negatief effect hebben.

Manuela Bazen’s insight:

Basisscholen waar leerkrachten samenwerken in professionele leergemeenschappen hebben een positieve invloed op de wiskundeprestaties. Ook worden verschillen tussen ras en sociaal-economische status kleiner. Het belang van schooldirecties bij het scheppen van een dergelijke cultuur (een professionele leergemeenschap) wordt hierbij nog eens extra onderstreept.

See on xyofeinstein.wordpress.com

How To Be A Terrible iPad Teacher

See on Scoop.itICT in de school

`The following is a list, written in the first-person, of ideologies or stances from a Terrible iPad Teacher:”

Manuela Bazen’s insight:

Met een knipoog: ik heb een iPad en ik gebruik ‘m in de klas, daarmee ben ik een effectieve 21ste eeuw onderwijsprofessional. En zo zijn er nog negen ‘waarheden’.

See on ipadeducators.ning.com