Technologiekompas voor onderwijs legt te veel nadruk op invloed technologie #kntrendrapport | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Vandaag is het “Kennisnet Trendrapport 2014/2015, technologiekompas voor het onderwijs” verschenen. Ondanks dat hier al door Pierre Gorissen over is geblogd, heb ik ook behoefte om dat te doen. Wat valt mij op?

Volgens Kennisnet hebben nieuwe technologieën een enorme invloed op het functioneren van het onderwijs. Daarom analyseert Kennisnet nieuwe technologietrends en de invloed ervan op actuele onderwijsvraagstukken. Kennisnet heeft samen met onderzoeks- en adviesbureau Gartner negen relevante technologieën geïdentificeerd die volgens hen voor het Nederlandse onderwijs het meest relevant zijn. De auteurs maken, net als ik dat doe, een onderscheid tussen hypes en trends.

See on www.te-learning.nl

Personalized Learning: 5 Future Technology Predictions from IBM – YouTube

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Every year IBM makes predictions about 5 technology innovations that stand to change the way we live within the next 5 years. This set of predictions, narrated by Mo Rocca, is all about personalization. See the other predictions athttp://www.ibm.com/smarterplanet/us/e...

 

Manuela Bazen’s insight:

In five years, classrooms will learn about you, and personalize coursework accordingly. It’s the end of the era of one-size-fits-all education, and the beginning of personalized experiential learning.

See on www.youtube.com

Leerlingfeedback – Kennisnet

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Leerlingen willen les over mediawijsheid om de positieve en de negatieve kanten van internet te ontdekken. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoekscollectief Now It’s Our Time (NIOT) en Kennisnet onder kinderen van 6 tot 16 jaar. Aan de hand van 600 gesprekken en 495 ingevulde vragenlijsten is onderzocht wanneer kinderen leren, hoe ze leren en wat hun ervaringen zijn op school. Ondanks het feit dat deze leerlingen zijn opgegroeid met internet, vindt generatie Z dat lessen in mediawijsheid en ict-vaardigheden onderdeel moeten zijn van het onderwijsprogramma.

Manuela Bazen’s insight:

En verder in het stuk: leerlingen zien dat scholen worstelen met de inzet van technologie. Daarom zouden scholen een visie op technologie moeten ontwikkelen. Het aansluitend aanschaffen van digitale apparaten zet geen zoden aan de dijk. Een digibord heeft weinig meerwaarde als het wordt gebruikt als krijtbord, zoals nu op 80% van de scholen het geval is.

See on www.kennisnet.nl

Why are so many of our teachers and schools so successful? John Hattie at TEDxNorrkoping

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Professor John Hattie, has been Professor of Education and Director of the Melbourne Education Research Institute at the University of Melbourne, Australia, …

Manuela Bazen’s insight:

His research interests include performance indicators and evaluation in education, as well as creativity measurement and models of teaching and learning. He is a proponent of evidence based quantitative research methodologies on the influences on student achievement. In his talk he presents results from his research on what really matters for the student achievements.

Zijn boek ‘Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analyses relating to achievement’ (2009) is nu ook in het Nederlands vertaald.

See on www.youtube.com

Aantekeningen webinar OU/Kennisnet “De Pionier als Bruggenbouwer” door Jos Fransen.

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

“Vanavond volgde ik de webinar van mijn collega Jos Fransen, associate-lector eLearning en onderzoeksbegeleider bij de masteropleiding Leren & Innoveren. De titel van de webinar is “De pionier als bruggenbouwer” (ook de titel van het artikel van Jos in 4W) en het betreft de implementatie van de didactische inzet van ICT. Hieronder mijn aantekeningen, zover ik heb meegeschreven. “

See on leervlak.tumblr.com

Sluit niet aan bij de leerstijl van de student!

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Er bestaat een claim dat mensen verschillende leerstijlen hebben oftwel dat individuen verschillende voorkeuren hebben hoe zij informatie verwerken. Dat mensen verschillende behoeften hebben aan feedback en instructie is zeker waar. Dat er zoiets bestaat als verschillende leerstijlen is alleen waar in de zin dat mensen zelf denken dat ze een voorkeursstijl hebben. Dat geven mensen aan als ze erom gevraagd wordt, bijvoorbeeld als ze lijstjes moeten invullen waarin hun leerstijl wordt gemeten. Vragenlijstjes die zijn ontwikkeld door organisaties die commercieel belang hebben bij de afname van hun product. Vragenlijstjes die niet wetenschappelijk zijn en aan alle kanten rammelen.

Manuela Bazen’s insight:

Een andere insteek waar ik het niet helemaal mee eens ben, maar wel:

 

1. Verschillende studenten leren inderdaad verschillend, en dat is afhankelijk van het kennisniveau dat ze al hebben. Stem dus als docent je feedback en instructie af op waar de individuele student op een bepaald moment behoefte aan heeft en niet op een vermeende leerstijl van die student.
2. Er bestaat niet zoiets als een mismatch tussen onderwijsstijl en leerstijl. Er bestaan wel effectieve leerstrategieën die voor iedereen gelden.
3. Kijk goed naar de individuele student met wie je werkt en bedenk daarbij dat de manier waarop je die student onderwijs geeft sterk afhankelijk is van het bestaande kennisniveau van die student.

See on progressiegerichtwerken.com

ARTIKELEN: Het ontwikkelen van een groeimindset – Hoe individuen en organisaties ervan profiteren

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Hangt succes of falen vooral af van of je wel of niet beschikt over één of ander vastliggend talent? Is het waar dat wie voor een dubbeltje geboren wordt nooit een kwartje wordt? En hoe is deze kwestie relevant voor organisaties? Dit artikel gaat over het belang van de groeimindset, het geloof in de ontwikkelbaarheid van menselijke capaciteiten door inspanning en ervaring. Een grote hoeveelheid onderzoek laat zien dat het geloof in de ontwikkelbaarheid van capaciteiten een belangrijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van die capaciteiten. Dit geloof blijkt realistisch. Alles wat mensen doen is een ontwikkelbare vaardigheid. Wat betekent dit inzicht voor hoe we mensen managen en opleiden? En hoe kunnen we in onze organisaties een groeimindsetcultuur ontwikkelen?

See on artikelencoertvisser.blogspot.nl

Je krijgt maar een kans voor een eerste indruk | Mijn Kind Online

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Hoe Freek zijn identiteit verloor. 

Manuela Bazen’s insight:

Het verhaal en een filmpje over een dertienjarige jongen die slachtoffer werd van grootschalige ‘identiteitshack’. Indrukwekkend en schokkend. Kijk vooral het filmpje tot het einde voor een goed begrip.

See on mijnkindonline.nl

Website gespot! Leerlijn ICT in de lagere school (Vlaanderen) | Manssen.nl ~ Vanaf de Zijlijn…

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Manuela Bazen’s insight:

Mooie site met lessugesties onderverdeeld naar de verschillende competenties per leerjaar geclusterd.

See on www.manssen.nl