Praktische juridische gids voor gebruikers van sociaalnetwerksites | EMSOC

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Via deze praktische juridische gids willen we gebruikers bewust maken van hun rechten en plichten wanneer ze zich bij een sociaalnetwerksite aansluiten. Wanneer je er immers lid van wordt sluit je een overeenkomst af en kunnen je acties op het betrokken platform juridische gevolgen hebben. In deze gids geven we wat meer uitleg over de kenmerken van een dergelijke overeenkomst, je rechten en plichten en geven we ook enkele tips en trucs mee om er in de praktijk mee om te gaan.

Deze gids kan je hier downloaden.

Manuela Bazen’s insight:

Onmisbar voor elke leerkracht die lessen mediawijsheid geeft!

See on emsoc.be

Don’t Worry, be (Whats)Happy – Kennisnet

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Kinderen die ruzie maken via Whatsapp, welke leerkracht heeft er geen last van? De les WhatsHappy maakt de problemen met chatten bespreekbaar en daagt leerlingen uit afspraken te maken. Download hier de les WhatsHappy.

See on www.kennisnet.nl

De geschiedenis van ICT in het onderwijs | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Informatie- en communicatietechnologie neemt een steeds belangrijkere plek in binnen het onderwijs. Gráinne Conole geeft een mooi overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste dertig jaar, en reflecteert tevens op de gevolgen voor leren.

See on www.te-learning.nl

Wie wint de strijd om het klaslokaal: de leraar of de computer?

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Gepersonaliseerd onderwijs is volgens velen de toekomst. Met behulp van geavanceerde technologie en Big Data zullen onze leerlingen snel op maat gesneden lesprogramma’s kunnen volgen.

Manuela Bazen’s insight:

Een ‘must read’ artikel: big data (learning analysis), gedifferentiëerd leren, adaptief onderwijs, ICT in de klas én de professionele ruimte van de docent in de klas. Het zit er allemaal in. 

See on decorrespondent.nl

Over Tijgermoeders en hun Tandeloze Gebrul

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren
Bob Greaves, professor van Media Arts, schreef dat intieme bekendheid van een geleerde in haar/zijn domein van expertise vereist is. Volgens hem is het gevaarlijk wanneer een expert op één gebied denkt dat haar/zijn niveau van kritisch denken aldaar ook mogelijk is op gebieden waar zij geen intieme bekendheid hebben.

Manuela Bazen’s insight:

Goed geschreven stuk!

See on onderzoekonderwijs.net

Effectief leren van multimediale leerbronnen – deel 3 – Artikelen – 4W Weten Wat Werkt Waarom – Kennisnet

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Manuela Bazen’s insight:

Samengevat:
In het hedendaags onderwijs is veel aandacht voor vaardigheden op het vlak van zelfregulerend en zelfsturend leren. Zelfregulerend leren speelt zich af op het microniveau van taakuitvoering, zelfsturend leren speelt zich af op het macroniveau van taaksequenties. De uitkomsten van het zelfregulerend leerproces (‘hoe heb ik deze taak volbracht’) bieden aanknopingspunten voor het zelfsturend leerproces (‘wat heb ik nodig om verder te komen op mijn leertraject’).
Multimediale leerbronnen die zelfsturing ondersteunen stellen leerlingen in staat controle uit te oefenen over instructie en leermateriaal.
Met elektronische ontwikkelportfolio’s doen leerlingen ervaringen op met vaardigheden voor zelfsturend en zelfregulerend leren.
Effectief zijn leeromgevingen die de aansturing geleidelijk verplaatsen van controle door de leraar/het systeem via gedeelde controle naar controle door de leerling.

See on 4w.kennisnet.fabriquehq.nl

Effectief leren van multimediale leerbronnen – deel 2 – Artikelen – 4W Weten Wat Werkt Waarom – Kennisnet

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Manuela Bazen’s insight:

Samengevat:
Kenmerkend voor effectieve multimediale leerbronnen is dat ze leerlingen aanzetten tot een diepe verwerking van het leermateriaal. Dat gebeurt middels twee complementaire processen die ervoor zorgen dat het werkgeheugen minder belast wordt: schemaconstructie en schema-automatisering. Er ontstaat expertise: de beschikking hebben over rijke en geavanceerde schema’s, oftewel declaratieve en procedurele kennis.
Schemaconstructie houdt in dat leerlingen cognitieve schema’s bouwen en uitbreiden. Dat gebeurt respectievelijk door middel van gevarieerde leertaken en ondersteunende informatie, op een manier die de voorkennis van de leerling activeert en de leerling aan het denken zet. In de informatie worden tekst en beeld gecombineerd. Heeft de doelgroep weinig voorkennis dan werken statische plaatjes het beste. Heeft de doelgroep veel voorkennis dan werken dynamische visualisaties het beste.
Schema-automatisering treedt op als een leerling een schema herhaaldelijk en met succes toepast. Wat hiervoor nodig is, is kenniscompilatie en versterking. Multimediale leerbronnen die hierop insteken bieden respectievelijk procedurele informatie en deeltaakoefening. Procedurele informatie leert de leerling hoe hij routinevaardigheden uit moet voeren. Via deeltaakoefeningen oefent een leerling deze routinevaardigheden in, zodat hij deze ‘op de automatische piloot’ kan uitvoeren.

See on 4w.kennisnet.fabriquehq.nl

Effectief leren van multimediale leerbronnen – inleiding en deel 1 – Artikelen – 4W Weten Wat Werkt Waarom – Kennisnet

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Er zijn steeds meer mogelijkheden om multimedia in te zetten in de les. Maar is dat altijd effectief? Cruciaal is dat de leerbron aansluit bij de werking van het geheugen. Alleen dan kunnen leerlingen hun weg vinden door de leerstof en zich deze eigen maken. De aansturing van dit leerproces kan verplaatst worden van de leraar of het systeem naar de leerling.

Manuela Bazen’s insight:

Samengevat
Om informatie effectief te kunnen verwerken, moet deze op een manier aangeboden worden die aansluit bij de werking van het geheugen. Alleen dan kan een leerling informatie selecteren voor verdere verwerking, deze organiseren en integreren in zijn bestaande kennis. Om te voorkomen dat het werkgeheugen overbelast raakt kunnen multimediale leerbronnen (a) de aandacht van de leerling richten, (b) de complexiteit van het materiaal verkleinen, (c) ondersteuning bieden, (d) irrelevante informatie weghouden en (e) een beroep doen op zowel het visuele als het auditieve systeem.
Deze punten zijn te vertalen in elf kenmerken, die als handvatten kunnen dienen voor de makers en gebruikers van multimediale leerbronnen.

See on 4w.kennisnet.nl