Praktische juridische gids voor gebruikers van sociaalnetwerksites | EMSOC

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Via deze praktische juridische gids willen we gebruikers bewust maken van hun rechten en plichten wanneer ze zich bij een sociaalnetwerksite aansluiten. Wanneer je er immers lid van wordt sluit je een overeenkomst af en kunnen je acties op het betrokken platform juridische gevolgen hebben. In deze gids geven we wat meer uitleg over de kenmerken van een dergelijke overeenkomst, je rechten en plichten en geven we ook enkele tips en trucs mee om er in de praktijk mee om te gaan.

Deze gids kan je hier downloaden.

Manuela Bazen’s insight:

Onmisbar voor elke leerkracht die lessen mediawijsheid geeft!

See on emsoc.be

De geschiedenis van de Selfie

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Vond deze infografiek via de Pinterest-pagina van @EricPrenen:

See on xyofeinstein.wordpress.com

Don’t Worry, be (Whats)Happy – Kennisnet

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Kinderen die ruzie maken via Whatsapp, welke leerkracht heeft er geen last van? De les WhatsHappy maakt de problemen met chatten bespreekbaar en daagt leerlingen uit afspraken te maken. Download hier de les WhatsHappy.

See on www.kennisnet.nl

De geschiedenis van ICT in het onderwijs | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Informatie- en communicatietechnologie neemt een steeds belangrijkere plek in binnen het onderwijs. Gráinne Conole geeft een mooi overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste dertig jaar, en reflecteert tevens op de gevolgen voor leren.

See on www.te-learning.nl

Wie wint de strijd om het klaslokaal: de leraar of de computer?

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Gepersonaliseerd onderwijs is volgens velen de toekomst. Met behulp van geavanceerde technologie en Big Data zullen onze leerlingen snel op maat gesneden lesprogramma’s kunnen volgen.

Manuela Bazen’s insight:

Een ‘must read’ artikel: big data (learning analysis), gedifferentiëerd leren, adaptief onderwijs, ICT in de klas én de professionele ruimte van de docent in de klas. Het zit er allemaal in. 

See on decorrespondent.nl

Over Tijgermoeders en hun Tandeloze Gebrul

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren
Bob Greaves, professor van Media Arts, schreef dat intieme bekendheid van een geleerde in haar/zijn domein van expertise vereist is. Volgens hem is het gevaarlijk wanneer een expert op één gebied denkt dat haar/zijn niveau van kritisch denken aldaar ook mogelijk is op gebieden waar zij geen intieme bekendheid hebben.

Manuela Bazen’s insight:

Goed geschreven stuk!

See on onderzoekonderwijs.net

Effectief leren van multimediale leerbronnen – deel 3 – Artikelen – 4W Weten Wat Werkt Waarom – Kennisnet

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Manuela Bazen’s insight:

Samengevat:
In het hedendaags onderwijs is veel aandacht voor vaardigheden op het vlak van zelfregulerend en zelfsturend leren. Zelfregulerend leren speelt zich af op het microniveau van taakuitvoering, zelfsturend leren speelt zich af op het macroniveau van taaksequenties. De uitkomsten van het zelfregulerend leerproces (‘hoe heb ik deze taak volbracht’) bieden aanknopingspunten voor het zelfsturend leerproces (‘wat heb ik nodig om verder te komen op mijn leertraject’).
Multimediale leerbronnen die zelfsturing ondersteunen stellen leerlingen in staat controle uit te oefenen over instructie en leermateriaal.
Met elektronische ontwikkelportfolio’s doen leerlingen ervaringen op met vaardigheden voor zelfsturend en zelfregulerend leren.
Effectief zijn leeromgevingen die de aansturing geleidelijk verplaatsen van controle door de leraar/het systeem via gedeelde controle naar controle door de leerling.

See on 4w.kennisnet.fabriquehq.nl