Maak er een tekening bij: iets tekenen helpt je beter leren (onderzoek)

2 experimenten onder leiding van Annett Schmeck, het eerste bij 48 tieners van gemiddeld 14 jaar, het tweede bij 164 leerlingen van die leeftijd, tonen dat het tekenen van leerstof je helpt om het beter te onthouden. De deelnemers aan de experimenten kregen een tekst van 850 woorden te lezen over de biologie achter griep, iets waar ze voordien nog niks over wisten. De leerlingen die niet tot de controlegroep behoorden kregen de opdracht om elke paragraaf te tekenen. Daarna werden alle leerlingen (controlegroep en experimenteergroep) getest via zowel multiple choice vragen als tekenvragen waarbij ze het antwoorden moesten tekenen. De groep die een tekening moesten maken bij elke paragraaf bleek het steeds beter te doen op beide testen (dus ook de MC-vragen).

Source: xyofeinstein.wordpress.com

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

TwinQ-onderzoek (1): top 10 games van kinderen en jongeren in 2014

Marketingonderzoek en –adviesbureau TwinQ heeft een grootschalig en diepgaand kwalitatief en kwantitatief onderzoek* uitgevoerd naar de belevingswereld van kinderen en jongeren anno nu. Komende weken mag ik hier exclusief de resultaten uit het deel over media met je delen, om te beginnen de populairste games. Wat blijkt: gamen is meer voor jongens dan voor meisjes. Circa tweederde van de meisjes geeft aan geen games of digitale spelletjes te spelen terwijl dit bij jongens slechts een derde is.

*De nieuwe studie van TwinQ is het grootste onderzoek onder 5-25-jarigen dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden:

DeskresearchKwalitatief onderzoek waarbij circa 60 diepgaande interviews zijn gehouden van elk 1,5-3 uur met kinderen, jongeren en hun ouders in hun eigen omgeving; vaak ontroerende, zeer open en inspirerende gesprekkenKwantitatief onderzoek, in samenwerking met No Ties, onder circa 4.000 5-25-jarigen

Source: www.kidsenjongeren.nl

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen? – Artikelen – 4W Weten Wat Werkt Waarom – Kennisnet

Regelmatig staan in de media alarmerende berichten over cyberpesten. Het zou een epidemie zijn en het wordt gelinkt aan zelfmoorden door tieners. Is cyberpesten echt zo’n groot probleem? Onderzoek laat zien dat de problematiek allesbehalve eenduidig is. Afhankelijk van de meetmethode varieert het aantal cyberpestslachtoffers van 3,3% tot 72%. Zowel pesters als slachtoffers hebben vaak te maken met sociale en emotionele problemen. De talrijke programma’s die in het leven zijn geroepen om cyberpesten tegen te gaan zijn zelden getest op effectiviteit.

Source: 4w.kennisnet.nl

Mooi artikel waarin niet alleen cijfers zijn opgenomen, maar ook veel uitleg wordt gegeven over de cijfers. T.a.v. effectiviteit van interventies nog een laatste conclusie:

 

Inmiddels zijn wel studies gedaan naar welke elementen in preventiecampagnes gericht tegen traditioneel pesten effectief zijn. Uit een overzichtsstudie blijkt dat elementen als het organiseren van trainingen en meetings voor ouders, verhoogde bewaking op de speelplaats, het opstellen van aangepaste methoden om pesten te bestraffen en het trainen van leraren, ervoor zorgen dat minder jongeren pestgedrag gaan vertonen. Daarnaast zijn ook het opstellen van regels in de klas tegen pesten, een formeel anti-pestbeleid op school en bijeenkomsten waarbij de leerlingen worden geïnformeerd over pesten succesvol (Ttofi &Farrington, 2011). Vooralsnog blijft het echter onduidelijk in welke mate deze elementen ook effectief zijn bij het aanpakken van cyberpesten.

 

Advies: lees het artikel!

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Leer ClassDojo – positieve feedback geven

Orde en rust in de klas wordt een stuk gemakkelijker en leuker als je Classdojo gebruikt. In dit leerpad leer je hoe je Classdojo in jouw lessen kan gebruiken.

Source: www.spons.nl

ClassDojo is een tool waarmee je het gedrag van je leerlingen op een positieve manier kunt beïnvloeden. Op het moment dat een leerling zich positief gedraagt, geeft Classdojo real-time feedback. Deze feedback kun je vervolgens ook weer delen met ouders en collega’s om hen zo nog meer te betrekken. In het nieuwe leerpad ClassDojo – positieve feedback geven leer je met deze tool werken, zodat je ‘m morgen al in je les kan inzetten!

See on Scoop.itICT in de school

VU-hoogleraar Jelle Jolles: ‘Jongens- en meisjesbrein kan even goed worden’

Jongens zijn goed in wiskunde en kaartlezen, meisjes zijn beter met taal en kinderen. Dat ligt al vast in het brein. Het jongens- en meisjesbrein kunnen echter precies even goed worden. Neuropsycholoog Jelle Jolles (65): ‘We moeten leren rollenspelen.’

Source: www.parool.nl

Mooi interview met VU-hoogleraar Jelle Jolles. 

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

(Jonge) kinderen straffen voor liegen werkt niet (onderzoek)

Kinderen straffen omdat ze liegen heeft misschien niet het effect dat je verwacht. Dit blijkt uit een onderzoek bij 372 kinderen tussen 4 en 8 met een zeer eenvoudig experiment. De kinderen werden in 1 minuut in een kamer alleen gelaten met een speelgoedje onder een deken en het verbod om te kijken wat er onder het doek verborgen ligt.

Een verborgen camera filmde wat er gebeurde:

  1. Iets meer dan 2/3 spiekte onder het laken (67.5 % of 251 kinderen van de 372). Elke maand ouder kwam overeen met minder kans op spieken.
  2. 167 kinderen, zowat 2/3 van de kinderen die spiekten, loog. En hoe ouder de kinderen, hoe meer kans dat de kinderen logen en hun leugen volhielden.

Meer interessant, de onderzoekers ontdekten ook:

  1. De kinderen waren minder geneigd de waarheid te vertellen als ze schrik hadden gestraft te worden, meer geneigd als ze gevraagd werden de waarheid te vertellen om de volwassene een plezier te doen, of omdat het juist is om de waarheid te vertellen of omdat het hen een goed gevoel zou geven.
  2. Jongere  kinderen focusten meer op de waarheid vertellen om de volwassenen een plezier te doen, de oudere kinderen meer omdat het juist is om de waarheid te vertellen.

Source: xyofeinstein.wordpress.com

Samengevat: dreigen met straf doet liegen (ook als je dreigt te straffen als ze liegen), terwijl aanmoedigen eerlijk te zijn beter werkt.

Abstract van het onderzoek.

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Wie heeft de regie in jouw wereld vol media? – YouTube

We omringen ons met steeds meer media. En de technische ontwikkelingen razen voort. Nu al zijn we per dag langer in contact met media dan dat we slapen. Ook onze vrije tijd spenderen we grotendeels online. Hoe zullen onze levens er over twintig jaar uitzien? Of over vijftig jaar?

Source: www.youtube.com

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid