Social Media Day: hoe gebruiken leraren sociale media? – Kennisnet

Het is Social Media Day. Daarom vroegen wij aan een aantal leerkrachten uit het po, vo en mbo hoe het is gesteld met hun gebruik van sociale media. Sommigen zetten sociale media in als informatiekanaal van de school of in en na de les als extra leermiddel. Anderen gebruiken sociale media steeds meer om participerend enzelfgestuurd leren te bevorderen, bij leerlingen en bij zichzelf.

Iconen van sociale media apps op een smartphone (foto: Hollandse Hoogte)

De meeste leerkrachten die aan onze steekproef meededen, gebruiken nog geregeld ‘oude’ social media als Facebook,Twitter en YouTube. Op Facebook hebben ze een groep met leerlingen of ouders voor informatie en vragen, er is een school- of projectpagina of via de messenger wordt gecommuniceerd met leerlingen, ‘zodat je niet je mobiele nummer hoeft te geven’.

Twitter is vooral belangrijk voor het bijhouden en uitwisselen van vakkennis. Maar er zijn ook docenten die via Twitter hun leerlingen informeren over interessante artikelen. Of die er lessen mee maken met een bepaalde hashtag. YouTube wordt gebruikt om de lesstof te verrijken (‘met filmpjes en liedjes’), maar ook om leerlingen zich thuis te laten voorbereiden op de les of examens.

Nieuwere sociale media

En hoe staat het met de nieuwere sociale media? Onze leerkrachten gebruiken meestal de volgende.

Pinterest

Bij de leerkrachten uit het po en vo is Pinterest dé nummer 1. Het is voor hen ‘een geweldige inspiratiebron om lesideeën te verzamelen’. Sommigen laten leerlingen samenwerken op een ‘bord’ en zetten daar kort commentaar bij. Merit Tieman (docent beeldende vorming vo) wil het in de onderbouw inzetten als middel voor procesverslaglegging. “De leerlingen maken foto’s van de hobbels en keuzes waar ze tegenaan lopen en zetten die op een bord. Pinterest toont de pins op datum van plaatsing. Je krijgt als docent dus ook visuele informatie over hun leerproces. Zo kun je beter en ook op een ander moment feedback geven”.

Lees het artikel op Frankwatching.nl met tips om Pinterest in te zetten in de klas.

Instagram

Manuela Bazen (leerkracht po) gebruikt Instagram vooral voor het contact met haar leerlingen. “99 procent van groep 8 zit daarop en leerlingen vragen vaak of ik hen wil volgen. Omdat ik ook mediacoach ben, grijp ik geregeld voorbeelden aan die ik van hen en anderen op Instagram zie, om te bespreken in de klas. Dan gaat het over hoe er met elkaar wordt omgegaan, wat ze vinden van bepaalde foto’s.” Manuela wil Instagram ook gaan gebruiken voor een fotoproject. “Ik wil ze foto’s laten maken van verzet in de buurt. Die kun je dan op Instagram aan elkaar verbinden met een bepaalde hashtag. Officieel mag je echter pas vanaf 13 jaar een account hebben. Dus daar worstel ik nog mee”.

Lees ook het artikel op Mijnkindonline.nl over het gebruik van Instagram in de klas.

Todaysmeet

Todaysmeet is een makkelijke tool om interactie in de klas te bevorderen en leerlingen te betrekken die normaal niet snel hun mond opendoen. Ze kunnen eerst hun antwoord overdenken voordat ze het invoeren”, aldus Ashwin Brouwer (docent mbo en auteur ‘Social media praktijkvoorbeelden onderwijs 2.0’). Todaysmeet is een besloten chatbox. Het lijkt een beetje op Twitter (zinnetjes typen van maximaal 140 tekens), maar omdat veel leerlingen daar geen account op (willen) hebben, is dit prettiger. “Ik gebruik het bijvoorbeeld om ze antwoord te laten geven op een vraag, of om hun ideeën te delen. Dat staat dan in Todaysmeet overzichtelijk bij elkaar”.

Bekijk deze YouTube-video waarin te zien is hoe je Todaysmeet kunt gebruiken in de les.

Feedly

Feedly is eigenlijk een beter vormgegeven RSSreader. Je stelt er je eigen online krant mee samen, waarmee je op de hoogte blijft van je vakgebied en -genoten. Feedly behoort eigenlijk niet tot de sociale media. Toch vindt Patrick Koning (docent mbo en schrijver van ‘Mediawijsheid in de Klas‘) de tool noemenswaardig. “Ik volg op die manier tig edublogs en technologiesites en reageer daar ook op”.

WhatsApp

WhatsApp is inmiddels veel meer dan sms’en via internet. Zo is er nu een knop om nieuwsberichten te delen. Ook WhatsAppWeb, waarmee je op je computer gebruik kunt maken van de dienst, biedt wellicht nieuwe mogelijkheden. Leerkrachten gebruiken vaak de groepsfunctie van WhatsApp om met een klas nieuws, feedback en weetjes te delen; soms tijdens een ‘spreekuur’. Sommigen hebben een groepsapp met ouders. Het wordt ook individueel ingezet, bijvoorbeeld om te communiceren met mentorleerlingen. Of voor het bevorderen van het groepsgevoel. Annemiek Kruijver (leerkracht po): “Ik heb het een tijdje gebruikt toen een ernstig zieke leerling in het ziekenhuis lag en we op die manier foto’s en filmpjes stuurden van haar klasgenoten”.

Lees ook het WhatsApp-interview van edublogger Willem Karssenberg met Ashwin Brouwer.

Met dank aan onder meer: Manuela Bazen, Ashwin Brouwer, Marlène de Groot, Patrick Koning, Annemieke Kruijver, Eric Redegeld, Jeroen Rijlaarsdam, Sacha Schipper, Merit Tieman en Don Zuiderman.

Tekst: Muriel Warners

Sourced through Scoop.it from: www.kennisnet.nl

See on Scoop.itICT in de school

We Tried On Victoria’s Secret Bathing Suits And This Is What Happened

After years of admiring the models in Victoria’s Secret catalogs, we decided to make ourselves into models.

Sourced through Scoop.it from: www.buzzfeed.com

Uit de Linda.: Buzzfeed heeft weer een heerlijk lijstje te pakken: medewerksters showen zwemkleding van Victoria’s Secret om te laten zien hoe die badpakken ‘vallen’ bij normale vrouwen. 

Mooi om te gebruiken bij lessen mediawijsheid!

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

educatieve kijkwijzer | Esther Breuker

Liesbeth Kester (OU) lanceerde in haar oratie ‘De educatieve kijkwijzer’ op basis van ruim twintig jaar onderwijspsychologisch onderzoek naar multimedialeren , leren en instructie. Het is een handig hulpmiddel om de educatieve waarde van filmpjes snel en objectief te kunnen beoordelen. Samenvattend sluit een filmpje aan bij de werking van ons geheugen als het voldoet aan de volgende criteria

Sourced through Scoop.it from: blog.uvt.nl

Handig om de kijkwijzer erbij te houden bij het selecteren van filmpjes.

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Eng: Nederlands meisje (13) onbewust wereldwijd kinderporno-icoon

Het begon toen haar vader een aantal vakantiefoto’s op internet plaatste. Daarna groeide het dertienjarige Nederlandse meisje uit tot een lustobject voor pedofielen van over de hele wereld.

Sourced through Scoop.it from: www.lindanieuws.nl

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Wat mij opviel in de Nederlandse Monitor Jeugd en Media 2015

X, Y of Einstein?

Vandaag om 16u werd de Nederlandse Monitor Jeugd en Media 2015 van Kennisnet en Mediawijzer vrijgegeven. Een leuk vogeltje bracht het rapport eerder op mijn bureau waardoor ik je nu al de voor mij opvallendste elementen kan meegeven:

 • Ondanks alle (digitale) media, willen jongeren eerst en vooral face-to-face contact (meisjes iets meer dan jongens):
  • 73% kiest groepsgewijs face-to-face contact (in een vriendengroep);
  • 68% kiest individueel face-to-face contact (1-op1);
  • eveneens 68% kiest het sturen van berichtjes.
 • Waarom ze dan toch ook sociale media gebruiken voor contact?
  • 56% omdat het handiger is,
  • 38% vindt het makkelijker;
  • 15% durft meer te zeggen;
  • 13% voelt zich minder verlegen;
  • slechts 10% zegt dat het leuker is.
 • De Nederlandse jongeren gebruiken hun telefoon nog veel voor… bellen. Het komt op de tweede plaats, maar berichtjes sturen is populairder. En ja, lang leve Whatsapp (voor sociaal én school).

Er is trouwens heel veel over school te vinden, eerst…

View original post 760 woorden meer

Is een school automatisch een lerende organisatie? – CPS.nl

Het lerend vermogen van een organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de interne cultuur. In dit blog noemen we een aantal belangrijke cultuurkenmerken die van invloed zijn. Wanneer genoemde kenmerken onvoldoende binnen de school aanwezig zijn, heeft dit al gauw een negatief effect op de verander- en leerbereidheid van de collega’s.

Sourced through Scoop.it from: www.cps.nl

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Periscope: auteursrecht en privacy bij livestreaming

Nu we gemakkelijk kunnen livestreamen met onze telefoon, door apps als Periscope en Meerkat, doen we het steeds vaker. Daarmee ontstaan ook meer vragen over auteursrecht en privacy bij het gebruik van deze apps. Hoe ver mogen we eigenlijk gaan? Dat alles kan, wil natuurlijk niet zeggen dat ook alles mag?

Sourced through Scoop.it from: www.charlotteslaw.nl

Je mag bijna alles filmen, maar je moet wel rekening houden met het auteursrecht en met de grenzen van portretrecht:

 • heimelijk filmen mag niet
 • filmen mag geen inbreuk op auteursrecht zijn
 • soms mag je een persoon wel filmen of fotograferen, maar dat vervolgens niet openbaar maken

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders