Stuurloos in de informatiestroom | Blogcollectief Onderzoek Onderwijs

Deze tekst stond oorspronkelijk in het oktober 2013 nummer van Didactief . Onlangs publiceerde ik het artikel als Engelstalige blog met Miriam Neelen op onze blogsite 3‑Star Learning Experiences. Op verzoek van een aantal Nederlandse docenten zet ik de Nederlandse versie hier. Onlangs hebben Jeroen van Merriënboer en ik in The Educational Psychologist[1] gepubliceerd over drie onderwijsmythes die even ongegrond als onuitroeibaar zijn. Gezien de lancering van de Steve Jobsschool is een daarvan extra actueel, namelijk dat lerenden hun eigen leren zelf kunnen bepalen, reguleren en richting geven. Deze mythe bestaat uit een aantal submythes.

Sourced through Scoop.it from: onderzoekonderwijs.net

Niets meer aan toevoegen, duidelijker kan niet!

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Gebruik tablets in het onderwijs blijft stijgen

In de peiling is gevraagd hoe vaak en hoe lang tablets en laptops worden gebruikt, wat ermee gedaan wordt en wat de ervaringen ermee zijn. Enkele uitkomsten:

In alle drie de onderwijssectoren stijgt het aantal apparaten, het mbo maakt het meest gebruik van tablets en laptops. Ruim 80% van de ondervraagde leraren in het po zet deze apparaten in, bij scholen in het vo en mbo is dit bijna 90%.
Bij 37% van de mbo’s hebben alle leerlingen de beschikking over een tablet of laptop, in het po is dat 6% en in het vo 11%. In het mbo zijn deze meestal van de leerling zelf.
Tablets en laptops worden onder andere ingezet voor het lezen van teksten, het opzoeken van informatie, het maken van werkstukken of presentaties en het toetsen van kennis en vaardigheden.
Leraren zijn overwegend positief over tablets en laptops in de les (79% van de ondervraagden in het po en 55% in het vo en mbo).
Leraren zijn vooral positief over de toename van motivatie bij leerlingen en de verhoging van de efficiëntie in het leerproces.
Minpunten die genoemd worden zijn dat tablets en laptops leerlingen afleiden (2% in het po, 8% in het vo en 15% in het mbo) en dat zich technische problemen voordoen (5% in het po en mbo, 9% in het vo).
Het beeld dat naar voren komt uit deze peiling komt overeen met de uitkomsten van de Vier in balans-monitor, ons tweejaarlijkse onderzoek naar de inzet en opbrengsten van ict in het onderwijs dat afgelopen zomer verscheen.

Tablets en laptops vooral voor onderwijs op maat

Het kunnen bieden van onderwijs op maat is de belangrijkste reden voor scholen om tablets of laptops in te zetten. De PO-Raad ziet dat digitaal leren steeds belangrijker wordt. “Met digitaal lesmateriaal wordt het steeds beter mogelijk leerlingen op maat les te geven zodat alle leerlingen hun talenten kunnen ontplooien”, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Ict speelt een rol bij het bieden van maatwerk doordat het leerlingen individuele feedback kan geven en oefeningen aan kan passen.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad geeft aan: “De inzet van tablets en laptops voor het onderwijs in de klas is nog volop in ontwikkeling en er is nog veel winst te behalen. Kennisdeling is belangrijk, zodat docenten zowel binnen als buiten de eigen school van elkaar kunnen leren wat wel en niet werkt. En als sectororganisatie stimuleren we de markt om te zorgen voor een kwalitatief sterker aanbod van digitaal leermateriaal dat beter aansluit op de behoeften van docenten.”

Jan Bartling, algemeen manager van saMBO-ICT zegt: “Wij herkennen het beeld dat studenten veelal zelf een laptop of tablet hebben. Deze worden in het mbo vooral gebruikt in beroepstoepassingen, voor ondersteuning en voor trainingen. In het mbo is al veel flexibiliteit, docenten zoeken vooral mogelijkheden om met ict het onderwijs aantrekkelijker te maken.”

Toine Maes, algemeen directeur van Kennisnet: “Ict speelt een rol bij het bieden van maatwerk doordat het leerlingen individuele feedback kan geven en oefeningen aan kan passen. Nu er meer en meer digitaal geleerd wordt, heeft het onderwijs behoefte aan goed digitaal leermateriaal dat deze feedback kan geven en dat deze flexibiliteit in zich heeft. De uitkomsten van deze peiling bevestigen dat. Hier ligt een mooie uitdaging voor de aanbieders van dat materiaal.”

Sourced through Scoop.it from: www.kennisnet.nl

See on Scoop.itICT in de school

Forensically, Photo Forensics for the Web

Dit weekend ontdekte ik via Facebook de tool Forensically (ontwikkeld door Jonas Wagner). Hiermee kun je nagaan of een foto al dan niet gemanipuleerd werd. In dit filmpje ontdek je de mogelijkheden van de tool. Wil je alles meteen zelf uitproberen, dan kun je hier terecht.

Sourced through Scoop.it from: lerenhoezo.wordpress.com

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

ZEMBLA – Verslaafd aan je telefoon

In Zembla Internationaal, een reportage uit Canada over telefoonverslaving. Het digitale tijdperk is een walhalla voor de ‘informatie-junk’. Met de smartphone en de tablet kunnen we overal het internet op en steeds meer mensen raken ‘dataverslaafd’. Toch komt er langzaam een tegenbeweging op gang: mensen gaan op ‘datadieet’. In Amerika kan dat nu zelfs in zogenaamde digi-afkickkampen. Zembla Internationaal onderzoekt: Waar eindigt onze verslaving aan data?

Voor het Canadese fotomodel L. Luck werd haar smartphone belangrijker dan de wereld om haar heen: ‘Ik zat de hele dag op Twitter. Ik stond er mee op en ging er mee naar bed.’ 

D. Cantor is lid van de ‘Quantified Self’-groep. De leden meten met de nieuwste apps op hun telefoon en computer de hele dag door hoe het lichamelijk en geestelijk met ze is gesteld. D. Cantor: ‘Data kan m’n leven verbeteren, zeker. Geluk door getallen zit eraan te komen.’

Sourced through Scoop.it from: zembla.vara.nl

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

‘Dreumes met iPad is kindermishandeling’

Kinderen onder de twee jaar een iPad geven is vergelijkbaar met kindermishandeling omdat de op het scherm getoonde digitale wereld hun kijk op werkelijkheid kan vervormen. Dat beweert de Britse psycholoog Dr. Richard House.

Door jonge kinderen gebruik te laten maken van slimme apparaten speel je volgens House Russische roulette met hun ontwikkeling. “Om kinderen in verwarring te brengen wanneer ze nog nauwelijks greep hebben op deze wereld, door ze kennis te laten maken met virtuele techno-magische werelden, is absoluut een absurde omkering van de natuurlijke orde der dingen”, zo laat House weten aan Nursery World.

Hij wijst er op dat de virtuele wereld ook volwassenen in de war kan brengen en dat dit nog in veel grotere mate geldt voor jonge kinderen waarvan de hersenen zich nog in zeer vroeg ontwikkelingsstadium bevinden.

House is de oprichter van de Early Childhood Action, een organisatie die campagne voert tegen ouders die jonge kinderen toestaan te spelen met digitale apparatuur met aanraakschermen.

Sourced through Scoop.it from: www.telegraaf.nl

Er wordt niet verwezen naar enig onderzoek.

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

‘Ouders, bescherm je kind online’

De politie waarschuwt voor het gevaar van groomers. De zedenrechercheurs zitten boven op de activiteiten van deze digitale kinderlokkers. Maar ze kunnen het niet alleen en roepen ouders op om te helpen hun kind online te beschermen.

Een groomer heeft vanuit de tbs-kliniek waarin hij behandeld werd contact weten te leggen met jonge vrouwen. Dat maakte Editie NL gisteren bekend. We spraken ook met Ashley, een eerder slachtoffer van deze man. Zij werd op haar 14de door hem benaderd. Uit cijfers blijkt dat ze lang niet het enige groomingslachtoffer is. 

Vier op de tien jongeren worden online op een seksueel getinte manier benaderd door een onbekende. 
15 procent heeft ooit een verzoek gekregen een seksafspraak te maken met een onbekende. 
De grootste risicogroep zijn meisjes tussen de elf en 15 jaar, zij maken het meeste kans te worden benaderd door een groomer. 
Dat het een groot probleem is, beaamt ook Walter van Kleef van de Nationale Politie. Hij stelt dat preventie erg belangrijk is en daar ligt voor ouders een grote rol weggelegd. “Ouders zouden hun kind niet alleen moeten vragen hoe hun dag op school was, maar ook hoe hun dag op internet was”, legt Van Kleef uit. Daarnaast doen ouders er verstandig aan om tienertaal te leren spreken. “Kinderen communiceren op hun eigen manier, zeker online. ‘PIR’ is bijvoorbeeld een afkorting voor ‘parent in room’ die door kinderen wordt gebruikt om aan te geven dat ze niet vrijuit kunnen praten.”

Wat kunnen ouders doen?

Behalve het leren van tienertaal is er nog veel meer dat ouders kunnen doen. We vroegen Remco Pijpers van Mijn Kind Online om tips: 

Openheid is heel belangrijk en voorkomt problemen: bespreek (de gevaren van) het internet heel vroeg met je kinderen. 
Leer je kinderen gezond achterdochtig te zijn, zonder ze het idee te geven dat iedereen op het internet kwade bedoelingen heeft. Internetopvoeding maakt deel uit van de opvoeding. Ook van seksuele opvoeding. 
Zorg dat kinderen met jou als ouder blijven praten over wat ze op het internet meemaken. 
Controle werkt vaak averechts, een goede band met je kind is belangrijker. Je kind is je beste bron en informant over zijn of haar online gedrag. 

Sourced through Scoop.it from: www.rtlnieuws.nl

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

1V Jongerenpanel :: Onderzoek scholieren: ‘Cyberpesten groot probleem’

Deze week is het de ‘Week Tegen Pesten’. EenVandaag ondervroeg 1.000 scholieren en tweederde (67%) geeft aan dat er vorig schooljaar in hun omgeving gepest werd. Bijna de helft (46%) van de scholieren zegt dat er afgelopen jaar op hun school geen pestprotocol was of dat ze van het bestaan ervan niet wisten.

Het lijkt erop dat meer scholieren van het pestprotocol van hun school weten. In december 2013, nadat Tim Ribberink zelfmoord had gepleegd, bleek uit een peiling van EenVandaag dat tweederde (67%) van de scholieren niet wist of er een pestprotocol was. In dit protocol staat wat de school doet tegen pesten.

Vanaf augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht op effectieve wijze pesten tegen te gaan.

‘Ze maken je kapot via WhatsApp’
Uit het onderzoek blijkt dat online pesten, bijvoorbeeld via een groepsapp of social media, in opkomst is. Volgens de ondervraagden grijpen scholen ook lang niet altijd in. Zeven op de tien (70%) scholieren geven aan cyberpesten als groot probleem te zien.
‘Via WhatsApp en Twitter wordt er gepest. Nee, de school heeft niet ingegrepen ook al is het meerdere keren aangegeven bij de schoolleiding,’ vertelt een ondervraagde scholier. Een andere deelnemer zegt:
‘Vooral via WhatsApp, mensen die in een groepschat helemaal kapot worden gemaakt of er de hele tijd uit worden gegooid. Verder ook wel op Facebook d.m.v. foto’s van mensen plaatsen die zij niet online willen.’

Sourced through Scoop.it from: 1vjongerenpanel.eenvandaag.nl

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

digi #4 Scholen Special – Susan Spekschoor

Jullie kennen vast uitgeverij Gottmer wel. Naast prachtige kinderboeken hebben ze ook mooie apps in de App Store uitgebracht. Meerdere keren per jaar publiceren zij ook een ‘digi’. Dit is een online magazine, speciaal ontwikkeld voor alle juffen en meesters van groep 1 tot en met 3. Deze keer vind je op pagina 16 vier blogs waar ook prentenboeken(apps) worden besproken. Ook deze website staat erbij!

Maak kennis met verschillende platforms voor digitale prentenboeken en met de digitale lesmethode Groove Me, waarin Engelstalige prentenboeken van Dikkie Dik worden gebruikt. Lees over de AVI-ebook serie van kinderboekenschrijfster Rian Visser en bekijk voorleesfilmpjes van Dieuwertje Blok en Mylou Frencken. Lees ook de leuke tips voor de Kinderboekenweek! Door mee te doen aan een like & win actie kunnen leerkrachten een tegoedbon winnen voor digibordlessen.

digi biedt ouders van peuters en kleuters, en in dit geval ook kleuterjuffen en -meesters, informatie over de leukste digitale uitingen voor kinderen. Of het nu gaat om apps, verrijkte e-books, luisterverhaaltjes of animatie, in alle gevallen staat het prentenboek voor peuters en kleuters centraal.

Lees hier de gratis ‘digi Scholen Special’.

Sourced through Scoop.it from: susanspekschoor.nl

See on Scoop.itICT in de school