Het einde nadert voor de Carpe Diem scholen

X, Y of Einstein?

Het waren scholen die in oudere lezingen van mezelf wel eens konden opduiken. De Amerikaanse Carpe Diem scholen, die anders dan hun naam deden vermoeden wel vaker onderwijsmensen deden gruwelen. De scholen werd bekend door hun sterk doorgedreven aandacht voor gepersonaliseerde technologie, het beperkte aantal leerkrachten die nodig waren en tja… ook vanwege dit:

En waar de eerste resultaten veelbelovend leken in 2012, lonkt nu het einde van de scholen. Waarom?

The Hechinger Report bericht over de oorzaken:

In hindsight, he said, one of the key weaknesses was how central the technology was at Carpe Diem. Teachers didn’t have enough power over the learning. And too little attention was paid to how students are motivated by the ability to pursue their own interests.

Others possible flaws included a lack of flexibility for teachers (who had a tightly scripted day), too small a budget for in-person instruction, over-reliance on computers…

View original post 103 woorden meer

Handige tools #17: informatie van internet ordenen met Mattermap

Copy-pasten en vervolgens een paar woorden veranderen zodat het jouw eigen tekst lijkt… Kan nooit de bedoeling zijn?! Met de tool Mattermap leren leerlingen juist om citaten te gebruiken in hun schoolwerk. Maar dat niet alleen: ze leren meerdere kanten van een kwestie te belichten en verwerven informatievaardigheden. Maar ik zie nog meer mogelijkheden voor je lessen… In deze blog lees je wat de tool inhoudt, wat leerlingen ervan leren en geef ik je een aantal ideeën voor in je les.

Wat is het?
Met deze tool kun je een overzicht maken van informatie die op internet te vinden is. Je klikt stukken tekst aan die je vervolgens in je mindmap kunt plaatsen. De hyperlinks komen automatisch mee. Het resultaat dat je krijgt is een Mattermap: een overzicht van citaten van het internet. Het resultaat lijkt sterk op een mindmap: in het midden staat een centrale vraag, kwestie of onderwerp. Daaromheen staan deelonderwerpen of personen die een mening kunnen hebben over het centrale onderwerp. Vervolgens koppel je daar alle citaten aan die je op internet vindt.

Wat leren leerlingen hiervan?
Het mooie aan deze tool is dat het stimuleert informatie te zoeken, filteren, beoordelen en ordenen. Er zijn overal feiten en meningen te vinden: op sociale media, op nieuwssites, blogs etc. Met Mattermap breng je dit alles in kaart tot een overzichtelijk geheel. Leerlingen leren zo verschillende standpunten in kaart te brengen en een genuanceerde mening te vormen. Het is een tool waarmee je veel vaardigheden samenbrengt: mediawijsheid, informatievaardigheden, kritisch denken, ICT-vaardigheden (allemaal 21st century skills) en niet te vergeten je eigen vakinhoud.

Een aantal lesideeën
Je kunt Mattermap uiteraard gebruiken waar het in eerste instantie voor bedoeld is: het in kaart brengen van kwesties, maar ik heb nog een paar andere ideeën voor je.

Voor leerlingen:
Voor leerlingen is Mattermap handig voor het overzichtelijk maken van beschikbare informatie en/of standpunten.

Een werkstuk of betoog voorbereiden
Voor het verzamelen en ordenen van informatie voor een werkstuk of betoog, kun je deze tool goed gebruiken. Op deze manier leren leerlingen eerst alle informatie te zoeken, beoordelen en ordenen voordat ze daadwerkelijk aan de slag gaan met hun tekst schrijven. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Een actuele kwestie onderzoeken
Wil je leerlingen voor maatschappijleer meerdere standpunten in kaart laten brengen? Daar is deze tool super handig voor! Denk bijvoorbeeld aan een opdracht waarin leerlingen de verschillende standpunten over vluchtelingenopvang moeten inventariseren.

Als leerlingen hun Mattermap willen delen met de docent, moeten ze de Mattermap publiceren. Dan is deze niet afgeschermd voor het publiek. Wil je dit niet? Laat leerlingen een printscreen maken van de Mattermap en deze als .jpg opslaan en delen.

Voor docenten:
Als docent kun je Mattermaps aanmaken en klaarzetten voor leerlingen, als (extra) lesmateriaal voor jouw les.

Onderwerpen uit het hoofdstuk herhalen
Wil je op eens op een andere manier de leerstof herhalen uit een hoofdstuk? Zet een aantal vragen klaar in een Mattermap en voeg links toe naar websites, filmpjes, afbeeldingen etc. waar het antwoord te vinden is.

Een onderwerp zelf laten uitzoeken
Het onderwijsmodel waarbij de docent altijd uitlegt en alle leerlingen luisteren is allang niet meer standaard. Met Mattermap kun je dit ook makkelijk omdraaien: laat leerlingen zelf een onderwerp uitpluizen. Denk bijvoorbeeld aan elektriciteit bij natuurkunde: op internet zijn genoeg filmpjes en sites te vinden waarin dit uitgelegd wordt. Het centrale onderwerp in de Mattermap wordt dan: Elektriciteit. Daaromheen zet je de verschillende aspecten hiervan met links naar informatiebronnen.

Digitale leesvaardigheid
Digitale leesvaardigheid is een actueel onderwerp in deze wereld waarin een groot deel van de informatie online beschikbaar is in plaats van op papier. Er zijn heel wat tekstsoorten bijgekomen de afgelopen jaren: mails, blogs, tweets, sites, wiki’s, e-books. Het lezen van deze digitale tekstsoorten vraagt soms om andere leesvaardigheden dan papieren tekstsoorten. In een Mattermap kun je links naar dit soort teksten klaarzetten om bijvoorbeeld digitale leesstrategieën aan te leren in de lessen Nederlands en Moderne Vreemde Talen.

Leuk om te weten:
De tool is door journalisten ontworpen en wordt onder andere gebruikt door redacties en scholen. Een account aanmaken is overigens gratis. Met een gratis account maak je onbeperkt Mattermaps aan en je kunt ze tien keer publiceren en delen. In dit filmpje wordt het nog een keer kort uitgelegd:

Wil je nog meer weten over hoe je Mattermap kunt inzetten? Check het gratis leerpad Educatieve apps & tools – deel 7 van Edutrainers!

Hoe zou jij Mattermap kunnen inzetten in je les?

Sourced through Scoop.it from: www.tumult.nl

Super handige tool voor het verzamelen en ordenen van informatie voor een werkstuk!

See on Scoop.itICT in de school

Er komt een educatieve versie van Minecraft

Het is in feite niet onlogisch. Lego is al een tijdje zich op de educatieve markt aan het gooien, dus waarom niet de virtuele bouwstenen van Minecraft in de klas? Microsoft, die nu de razend populaire game bezit, heeft aangekondigd dat deze zomer een educatieve versie gelanceerd zal worden.

Hoe zal het ding er uitzien? Heel erg zoals Minecraft vandaag, maar Microsoft belooft het volgende:

  • Allowing characters created by the children to retain their characteristics between sessions;
  • Letting pupils take “photos” of their progress via an in-game camera, and then store them in an online book alongside their own notes. These can then act as tutorials for other children or be used by the teacher to score their progress;
  • Permitting children to download software that will allow them to continue playing the educational version of Minecraft outside school without having to buy their own copy of the game.

Misschien wel het meest opvallende nieuws is dat Microsoft het betalingssysteem verandert. Waar je Minecraft nu eenmalig aankoopt, wordt Minecraft EDU een vast bedrag per gebruiker per jaar. Dat elk kind ook een eigen Office365-account moet hebben is ook een nieuwe, potentiële extra drempel.

Er komt ook wel education.minecraft.net met onder andere lesideeën.

Lees meer op de site van de BBC of hier bij Mashable.

Dit stuk verscheen eerder op Pedro’s blog X, Y of Einstein

Sourced through Scoop.it from: www.dieponderzoek.nl

See on Scoop.itICT in de school

Nieuw model 21e eeuwse vaardigheden

 

SLO en Kennisnet presenteren een nieuw, meer gedetailleerd model van 21e eeuwse vaardigheden. Dit model omschrijft 11 vaardigheden die leerlingen in hun latere leven nodig hebben. En die ze zich nu in het onderwijs eigen moeten gaan maken. De eerste concrete lesmaterialen bij dit model komen dit voorjaar beschikbaar.

Het gaat om vaardigheden als ‘kritisch denken’, ‘creatief denken’, ‘probleemoplossen’,  ‘ict-basisvaardigheden’, ‘informatievaardigheden’ en ‘computational thinking’.

Model voor 21e eeuwse vaardigheden
Het model voor 21e eeuwse vaardigheden zoals het is ontwikkeld door SLO en Kennisnet © SLO/KENNISNET

Het nieuwe model voor 21e eeuwse vaardigheden bouwt voort op het oude, dat is ontwikkeld door Kennisnet. Een belangrijk verschil met het oorspronkelijke model is dat het onderwerp ‘digitale geletterdheid’ niet meer zelfstandig voorkomt. Het is uitgesplitst in de vier zelfstandige vaardigheden: ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden (het omgaan met grote hoeveelheden informatie) en computational thinking.

“We wilden alle vaardigheden zo clean mogelijk presenteren”, zegt Petra Fisser van SLO – nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, dat samen met Kennisnet dit model verder heeft uitgewerkt. “We hebben ook stippellijnen tussen de vaardigheden gezet, om aan te geven dat ze elkaar aanvullen en overlappen. Bij het oplossen van problemen moet je bijvoorbeeld ook creatief kunnen denken.”

Behoefte aan materialen

SLO heeft in 2014 een onderzoek uitgevoerd naar de mate van aandacht voor en integratie van de 21e eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Uit dat onderzoek bleek dat de 21e eeuwse vaardigheden nog weinig doelgericht en structureel aan de orde komen in het onderwijs. Er is beperkte aandacht voor de vaardigheden in landelijke leerplankaders, en in reguliere methodes komen ze weinig substantieel en systematisch voor.

Vooral creatief en probleemoplossend denken en handelen en digitale geletterdheid waren nog weinig uitgewerkt. Dit zijn ook de vaardigheden waarover leraren aangeven behoefte te hebben aan meer kennis en inzicht in wat de vaardigheden concreet inhouden, en aan lesmaterialen voor concrete houvast in de praktijk.

Materialen in ontwikkeling

Reden te meer dus om bij de verschillende vaardigheden van het model lesmateriaal te ontwikkelen. Dit voorjaar zal het eerste materiaal worden gepresenteerd. “Scholen zitten te springen om materiaal waarmee ze de 21e eeuwse vaardigheden een plaats kunnen geven in hun onderwijs”, zegt Remco Pijpers van Kennisnet.

“We zien dat er op onze website veel wordt gezocht naar informatie over dit onderwerp. Zeker ook sinds het Platform Onderwijs 2032 heeft geadviseerd om digitale geletterdheid een vaste plek in het onderwijs te geven.”

Leerlijn programmeren

Kennisnet en SLO trekken daarbij de komende jaren samen op. Pijpers: “Joke Voogt (inmiddels SLO’er) heeft voor Kennisnet het oorspronkelijke model van de 21e eeuwse vaardigheden opgesteld. In samenwerking met SLO vertalen we de vaardigheden, die in het nieuwe model vallen onder digitale geletterdheid naar materialen waarmee scholen aan de slag kunnen.

Zo wordt er onder andere hard gewerkt aan een leerlijn programmeren en werkt SLO verder aan het concretiseren van andere vaardigheden, met name kritisch denken en zelfregulering.”

Kijk op de website van SLO voor uitgebreide informatie over het nieuwe model. Lees ook hetinterview met Saskia Brand-Gruwel – hoogleraar learning sciences en decaan van de faculteit psychologie en onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Daar wordt uitgelegd wat informatievaardigheden zijn en waarom deze van belang zijn.

Rob Voorwinden is freelance journalist.

Sourced through Scoop.it from: www.kennisnet.nl

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Twee onderzoeken naar het gebruik van Snappet op tablets in Nederlands onderwijs toont meerwaarde

Kennisnet publiceerde net 2 onderzoeken naar het gebruik van tablets en interactieve software (i.c. Snappet). Beide onderzoeken hebben samen een grote steekproef. Er werd gewerkt met controlegroepen waarbij bij het onderzoek van de Universiteit van Twente ook de toewijzing random gebeurde. Ook interessant is te merken dat de resultaten van beide onderzoeken, ondanks verschillende steekproef en ietwat verschillende aanpak, niet perfect identieke maar vergelijkbare resultaten opleveren.

Beide onderzoeken zijn dus zeer zeker relevant, waarbij ik graag op een element dieper inga. Een quote uit hetKennisnet-bericht:

Leraren bleken zich in een klas zonder tablets vooral te richten op de gemiddelde leerling. De prestaties van de laag en hoog scorende leerlingen bewogen daardoor steeds meer naar het gemiddelde toe. Gevolg: de beste leerlingen ontwikkelen hun reken- en taalvaardigheid minder snel dan de andere leerlingen. Bij gebruik van de software ontwikkelden de beste leerlingen zich juist evenveel.

Alfons ten Brummelhuis, expert wetenschappelijk onderzoek bij Kennisnet: “Elke leraar wil liefst al zijn leerlingen op hun eigen niveau lesgeven, en past dan zijn lessen vaak aan op twee of drie niveaus. Want met meer dan 20 leerlingen in je klas is het fysiek onmogelijk elke leerling onderwijs op maat bieden. We weten nu dat het met dit soort adaptieve onderwijstechnologie wél kan. En dat is goed nieuws voor de leerlingen, de leraren en de hele leermiddelenmarkt.”

Beide onderzoeken zijn inderdaad hoopgevend, maar het Mattheus-effect is in beide onderzoeken opvallend, alhoewel niet onlogisch. Vrij vertaald: de kloof tussen sterkere leerlingen en de zwakkere leerlingen wordt groter. Of dit goed of slecht nieuws is minder eenduidig volgens mij. De mensen van Kennisnet wijten het aan het element dat we nog aan het begin van de ontwikkeling staan. Toch is het voor mij een belangrijk aandachtspunt, vooral ook omdat de reden waarom leerlingen zwakker presteren verschillende oorzaken kan hebben.

Verder geef ik nog deze waarschuwing mee van Kennisnet:

Tigges drukt andere scholen dan ook op het hart eerst een plan te maken voordat ze aan de slag gaan met een programma als Snappet: “De winst die je kunt behalen valt of staat met de onderwijskundige begeleiding en de afspraken die je maakt – over inzet in de hele school, over het gebruik van de data. Ook moeten leraren goed worden geschoold en moet je als school zorgen dat je je technische randvoorwaarden op orde hebt. Als je het hapsnap inzet, gaat het mis.”

Annet van Duren, onderwijsdirecteur bij Snappet, laat in een schriftelijke reactie weten blij te zijn met de resultaten. “Deze onafhankelijke, wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat het werkt om traditionele, goed werkende elementen van onderwijs te verankeren en deze te versterken met de nieuwe mogelijkheden van techniek.”

Je kan beide rapporten hier downloaden.

Sourced through Scoop.it from: xyofeinstein.wordpress.com

See on Scoop.itICT in de school

ICT-idee: Handleidingen nu ook in boekvorm.

Herman van Schie: Op veler verzoek.

Handleidingen van ICT-idee nu ook verkrijgbaar in papieren versie.
In een tweetal katerns zijn van 14 veelgebruikte Web 2.0 toepassingen geheel bijgewerkte beschrijvingen en stap-voor-stap handleidingen opgenomen.
Uitstekend bruikbaar bij zelfstudie, teamscholing en workshops.
De prijs van een katern bedraagt € 7,- (exclusief portokosten).
    De bestelprocedure is als volgt.
    1.  Open het bestelformulier met een klik op onderstaande link.
    2.  Vul de bestellijst in en verzend die.
    3.  Na binnenkomst van de order krijgt u een ontvangstbevestiging
en een factuur.
    4.  Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.
Meer info:

Sourced through Scoop.it from: ict-idee.blogspot.nl

See on Scoop.itICT in de school

Joke Voogt: ‘Scholen zouden voor visie op ict meer buiten de deur moeten kijken’

Samenwerking buiten de school is van groot belang voor duurzaam ict-gebruik in de school volgens Joke Voogt, bijzonder hoogleraar ict en curriculum aan de Universiteit van Amsterdam. Ze was aanwezig bij de Edusummit 2015 en deelt de belangrijkste bevindingen.

Dit was de vierde keer dat de EDUsummIT plaatsvond, wat is jou als medeoprichter opgevallen?

“Er is een aantal thema’s dat elke keer weer terugkomt en belangrijk blijft, bijvoorbeeld deprofessionalisering van de ict-kennis van docenten, digitale gelijkheid en mediawijsheid. Maar er kwamen ook nieuwe onderwerpen aan bod zoals het belang van creativiteit, computational thinking en het opstellen van indicatoren om de kwaliteit van ict in het onderwijs te monitoren. Sommige thema’s worden steeds verder uitgediept, zoals smart partnerships.”

Wat zijn smart partnerships precies?

“Dat zijn samenwerkingen met partners buiten de school, zoals met softwarebedrijven, andere scholen of vervolgonderwijs. Bijvoorbeeld om ervaringen uit te wisselen of afspraken te maken over hoe leerlingen zich kunnen voorbereiden op vervolgonderwijs. Maar scholen zijn vaak juist erg naar binnen gericht en vinden de stap groot om buiten de deur te gaan kijken.”

Hoe kunnen ze daar een eerste stap in maken?

“Dat begint bij een duidelijke visie over wat je als school wil met ict, waarom en of je dat zelf wel kunt. Misschien heb je er partners bij nodig. Vaak zijn de ideeën daarover heel gefragmenteerd en dat is jammer. Want uit onderzoek blijkt dat juist scholen met een duidelijke visie en met openheid naar buiten zich veel duurzamer kunnen ontwikkelen wat betreft ict.”

“Het is logisch dat dit onderwerp in het verleden niet heel hoog op de agenda stond. De focus lag op taal en rekenen, maar dat is tegenwoordig aan het verschuiven. Dat zie je terug in nieuwe initiatieven zoals Onderwijs2032 en 21st Century Skills.”

Je noemde het belang van creativiteit, wat heeft dat precies met ict te maken?

“Creativiteit wordt gezien als één van die belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Maar wat weleens vergeten wordt, is dat juist ict-toepassingen de leerlingen vaak uitdagen tot het maken van nieuwe dingen. De rol van technologie bij het ontwikkelen van creativiteit is belangrijk.”

“Datzelfde gebeurt ook andersom: met programmeren leer je niet alleen een code te schrijven. Het denkwerk dat ervoor nodig is gaat veel verder dan de tool – je leert algoritmiseren, problemen opdelen in stukjes en het automatiseren van processen. Dat is computational thinking, maar die vaardigheden kun je ook heel goed gebruiken bij andere vakken.”

En worden die vaardigheden ook op een vakoverstijgende manier benaderd op scholen?

“Te weinig, want er rijzen meteen praktische vragen: hoe kan het geïntegreerd worden en is de docent daartoe wel in staat? Een terugkerende zorg op de summit is de professionalisering van docenten. Dat wordt op scholen vaak onderschat. Dan is er wel aandacht voor de technische aspecten, maar niet voor het didactisch inzetten daarvan.”

Hoe komt het dat er nog weinig oog voor is?

“Aan de ene kant is het nog onderbelicht op de lerarenopleidingen. Maar wat ook meespeelt, is de misconceptie dat als je privé heel kundig bent op digitaal gebied, dat dat zich ook zou vertalen naar het professionele vlak. Dat is niet per definitie zo, techniek is één ding, maar de didactiek die erbij komt kijken is weer een vak apart.”

Op de Edusummit is ook gesproken over indicatoren om de kwaliteit van ict binnen de school te monitoren, waarom is dat zo belangrijk?

“Omdat je aan de hand van die indicatoren aanbevelingen kunt doen om het ict-gebruik te verbeteren. Een voorbeeld van zo’n indicator is de vraag: voor welke leerprocessen wordt ict ingezet? De indicatoren zijn nog in ontwikkeling maar zouden goed gebruikt kunnen worden door beleidsmakers, schoolleiders en docenten.”

Over EDUsummIT

De EDUsummIT is een tweejaarlijkse netwerkbijeenkomst van onderzoekers, beleidsmedewerkers en professionals uit het onderwijs uit 35 landen. De bijeenkomst is ontstaan uit de drang om kennis te delen over ict in het onderwijs op een proactieve manier en wordt geheel gefinancierd en op vrijwillige basis georganiseerd door de deelnemers.

Marianne Eggink is freelance journalist.

Sourced through Scoop.it from: www.kennisnet.nl

See on Scoop.itICT in de school

Leer Educatieve apps & tools – deel 5 FREE

Categorie FREE. In dit leerpad maak je kennis met vijf educatieve apps en tools. Per app geven we aan wat het is, wat je ermee in de les kunt en hoe de app werkt. Met de input uit dit leerpad kun je na afloop een les maken, waarin ICT en menselijk maatwerk elkaar goed ondersteunen. Geschatte tijdsduur: 4 uur

Sourced through Scoop.it from: www.spons.nl

Educatieve apps & tools:

  1. Mentimeter
  2. Periscope
  3. Quizizz
  4. Stop Motion Studio
  5. Symbaloo

See on Scoop.itICT in de school

Kinderen willen meer tablets in klas

Een meerderheid van de kinderen in Nederland vindt dat er meer tablets moeten worden gebruikt bij lessen. Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer het NOS Jeugdjournaal. Zo’n 20 procent van de scholen in Nederland gebruikt nu tablets in de klas.

Op de scholen die al met tablets werken, is de iPad het populairst. Dat apparaat wordt door 54 procent van die scholen gebruikt. Tablets met Android worden door 39 procent van die scholen ingezet tijdens de lessen.

 Overigens is niet iedereen enthousiast over meer tablets in de klas. Zo heeft de Steve Jobsschool in IJsselmuiden tientallen leerlingen minder sinds ze de iPad volop gingen gebruiken.

Source: nos.nl

Via @Jeroen Bottema.

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

EenVandaag :: Les via YouTube: leraren zetten lesmateriaal online

Docenten worden ineens sterren voor de klas, sommigen zelfs met landelijke bekendheid. Ze doen aan ‘flipping the classroom’: het online zetten van lesmateriaal. Ze vervangen er een deel van het huiswerk mee en leerlingen maken daar…

Source: www.eenvandaag.nl

Mooi verslag en nieuwsuitzending van EenVandaag over Flipping the Classroom.

See on Scoop.itICT in de school