Vraag over huiswerk? Even whatsappen met de leraar

Een derde van de leraren whatsappt met leerlingen over schoolzaken. Dat blijkt uit een onderzoek onder 324 leraren.

Source: www.rtlnieuws.nl

 • meest gebruikte sociale medium door leraren is WhatsApp (43%)
 • gevolgd door Facebook (25%)
 • meestal ingezet voor contact met andere leraren
 • 29% gebruikt nooit sociale media voor schoolzaken
 • minder dan 45% van de leraren vindt zich voldoende vaardig in het omgaan met sociale media voor schoolzaken
 • minder dan 25% krijgt hier ondersteuning in van de eigen school.

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Advertenties

Vier op tien jongeren wordt online seksueel benaderd

Vier op de tien jongeren is ooit op internet door een onbekende op een seksueel getinte manier benaderd. Het gaat om erotische opmerkingen, een toegestuurde foto of pikante voorstellen. Driekwart van de jeugd die dit overkwam, was minderjarig.

 15 procent van de minderjarige jongeren heeft wel eens meegemaakt dat de onbekende ook daadwerkelijk probeerde een seksafspraak te maken.

De jongeren kregen het contact via social media of een chatbox op internet. Het ging om mensen die zij niet kenden. Dit blijkt uit het Eenvandaag Jongerenpanel in de uitzending van de Nationale Misdaadmeter vanavond, naar het onlinegedrag van jongeren tussen 12 en 24 jaar. Meisjes worden vaker online seksueel benaderd door onbekenden dan jongens. De helft van alle meisjes heeft dit meegemaakt, tegen een derde van de jongens.

Meiden zijn ook duidelijker dat ze hiervan niet zijn gediend: twee derde van de meisjes kapte het gesprek direct af, tegenover een kwart van de jongens. Ruim een derde van de jongens zette het gesprek voort. Bij de meiden deed 6 procent dat.

Sexting
Het is voor de politie lastig om dit soort onlinemisstanden aan te pakken, omdat de dader moeilijk is te achterhalen. Dat geldt ook voor het zogeheten ‘sexting’, waarbij jongeren wordt gevraagd om seksueel getinte foto’s van zichzelf te versturen.

40 procent van de jongeren heeft die vraag wel eens gekregen en een kwart heeft ook daadwerkelijk pikante foto’s van zichzelf verstuurd. Dat is vaak naar een bekende.

Source: www.ad.nl

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Dit moet je weten: 7 onderzoeksresultaten over jeugd en media

Mediagebruik hoeft geen struikelblok te zijn in de opvoeding. Dat zegt prof. dr. Patti Valkenburg, hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam in haar laatste boek ‘Schermgaande jeugd’. Met dit boek steekt zij ouders en professionele opvoeders een wetenschappelijk onderbouwd hart onder de riem.

Door de vele afkeurende nieuwsberichten ontstaat makkelijk de indruk dat media vooral negatieve effecten hebben op de jeugd. Uit onderzoek komt echter een ander beeld naar voren. In haar boek bespreekt Valkenburg de laatste stand van zaken rond het gebruik, de aantrekkingskracht en de effecten van media onder kinderen en jongeren. Ze verwijst naar uiteenlopende onderzoeken, licht onderzoekstermen toe, geeft heldere uitleg over de manier waarop die onderzoeken zijn uitgevoerd, de technieken die zijn ingezet en de waarde die we eraan moeten hechten. ‘Schermgaande jeugd’ bevat maar liefst 416 pagina’s bronmateriaal en is verrassend leesbaar, overzichtelijk en bevat een positieve rode draad. Daarmee is het een onmisbaar boek voor mediacoaches, mediamakers en (professioneel) opvoeders.

In aanloop naar het 7e Nationaal Mediawijsheid Congres – waar Patti Valkenburg overigens ook zal spreken – selecteerde ik 7 onderzoeksresultaten die je als (professioneel) opvoeder of mediamaker moet kennen.

1. WAAROM IS DE TABLET BIJNA ONWEERSTAANBAAR VOOR JONGE KINDEREN?

Uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen zich vooral aangetrokken voelen tot dingen die passen bij hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ofwel: wat ze (nog) niet snappen, interesseert ze ook (nog) niet. De technologie van tablets sluit feilloos aan bij hun motorische en cognitieve ontwikkelingsniveau, net als de inhoud:

 • Apps met bewegende en kleurrijke figuurtjes
 • Geanimeerde geluiden
 • Contrastrijk beeld
 • Instant feedback; je doet iets en er verandert direct iets

2. KUNNEN KINDEREN AGRESSIEF – OF ZELFS CRIMINEEL – WORDEN VAN MEDIA-GEWELD?

De meeste theorieën beschouwen mediageweld slechts als één van de bepalende factoren voor agressief en crimineel gedrag. Recente studies naar het effect van computergames op agressief gedrag laten klein tot middelgroot positief verband zien. Het verband met criminele gedrag is echter veel kleiner. Ook bij normaal gamegedrag is geen verband aangetoond.

Wanneer normaal gamegedrag omslaat in pathologisch gamen, gaat dat wel vaker gepaard met conflicten en problemen in de sociale omgeving. Ongeveer 5% van de jongeren heeft hier last van.

3. WAT IS DE INVLOED VAN ONLINE PORNO?

Onderzoek laat zien dat het bekijken van online porno invloed heeft op de kennis, opvattingen en het gedrag van jongeren. De effecten die zijn gevonden, zijn echter minimaal. Op veel kinderen en jongeren zal seks in de media dus niet of nauwelijks effect hebben. Seksuele media helpen jongeren juist om hun seksualiteit te ontdekken en te vormen.

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de positieve effecten van seks in de media, maar onderzoekers laten wel zien dat het bekijken van porno – of andere vormen van seksuele media – de kennis over seks vergroten, denk hierbij aan condoomgebruik of seksuele handelingen.

44% van de jongens en 18% van de meisjes van 12-14 jaar heeft in het laatste jaar doelbewust op internet naar porno gezocht. Van de 15-17 jarigen is dat 62% en 22%. De meerderheid is wel eens per ongeluk op porno gestuit.

Valkenburg adviseert opvoeders in haar boek om jongeren vooral te leren omgaan met seks in de media, in plaats van ze af te schermen.

4. WAT ZIJN POSITIEVE EN NEGATIEVE EFFECTEN VAN GAMEN?

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Diverse onderzoeken laten zien dat dat ook geldt voor digitaal spelen. Er zijn positieve effecten te zien op het gebied van ruimtelijk inzicht, werkgeheugen, geduld, probleemoplossend vermogen, oog-handcoördinatie en creativiteit.

Verreweg het meest negatieve effect – bij normaal gamegedrag – is het vele zitten. Een inactieve leefstijl is een gevaar dat voor bijna alle kinderen en jongeren op loer ligt en grote gevolgen heeft voor hun gezondheid. Groter dan een WhatsAppduim of een gamebochel.

Gamen is overigens allang niet meer domein van jonge mannen. Ook peuters, kleuters, meisjes, vrouwen en senioren zijn massaal gevallen voor casual games, brain games en serious games. De oorzaak hiervan wordt gezocht in het toegenomen gebruikersgemak (touch screen) en de groeiende variëteit in aanbod en genres.

Top5 games bij jongens 10-15 jaar

 1. Minecraft
 2. Call of duty
 3. Grand Theft Auto
 4. Fifa
 5. Leagau of Legends

Top 5 games bij meisjes 10-15 jaar

 1. Candy Crush
 2. De Sims
 3. Just Dance
 4. Subway Surfers
 5. Minecraft

Het opvallende is dat Minecraft populair is bij zowel jongens als meisjes. Beide sexen kunnen hun interesse en creativiteit kwijt in dit spel. Verder verschillen jongens en meisjes dus weldegelijk in hun voorkeur voor de inhoud, maar inmiddels is er geen verschil meer in de hoeveelheid tijd die zij spenderen aan digitale media.

5. HOEVEEL NUT HEEFT RECLAMEWIJSHEID?

Overal ter wereld worden kinderen en jongeren geconfronteerd met gemiddeld 28 tv-reclames per uur. Welke invloed heeft dat op ze?

Studies laten zien dat reclame en product placement een heel sterke invloed heeft op het vraaggedrag van kinderen. Het is echter niet de meest belangrijke invloed, maar een van velen. Verder kunnen kinderen en jongeren die veel reclame zien materialistischer zijn, meer conflicten hebben met hun ouders en gevoeliger zijn voor obesitas.

Reclamewijsheid – het herkennen en doorzien van reclame – ontwikkelt zich grotendeels in de basisschoolleeftijd. Reclamewijsheid is echter onvoldoende om kinderen niet te laten verlangen naar mooie en/of ongezonde producten. Dat geldt ook voor volwassenen, ook al weten we dat reclame overdrijft, we vinden het soms toch leuk/informatief en kunnen verlangen naar het product.

Datzelfde zien we bij media waarin sterke emoties worden opgeroepen, zoals horrorfilms. Angst is een heftige emotie, maar zorgt tegelijkertijd ook voor aantrekkingskracht. Mensen hebben angst nodig om zichzelf te beschermen. Door kinderen te wijzen op de gevaren van het verkeer, leren ze veilig de straat oversteken. Kinderen die niet leren wat de risico’s zijn, zijn kwetsbaarder dan andere kinderen.

6. HOE KUN JE VOORSPELLEN WELK EFFECT MEDIA HEEFT OP JOUW KIND?

Vroeger ging onderzoek ervan uit dat mediagebruik de oorzaak is van veranderingen in kennis, emoties, attitudes en gedrag. Tegenwoordig gaan we ervan uit dat mediagebruik zowel oorzaak als gevolg is. Mediagebruik is immers ook een gevolg van factoren binnen onszelf:

 • Persoonskenmerken
 • Leeftijd/ontwikkelingsniveau
 • Sociale omgeving

Al deze factoren bepalen hoe, hoe vaak en welke media we gebruiken. Mediagebruik is het gevolg van (met) wie we (willen) zijn.

7. HOE KUN JE ALS OPVOEDER DE NEGATIEVE EFFECTEN VAN MEDIA TEGENGAAN EN DE POSITIEVE VERSTERKEN?

Uit al die wetenschappelijk onderzoeken heeft Valkenburg een aantal opvoedadviezen weten te destilleren.

 • Een autoritatieve opvoedstijl werkt het beste, dit stimuleert zelfredzaamheid.
 • Stel grenzen aan mediagebruik, zowel aan inhoud, aan tijd als aan locatie. Kinderen gedijen goed onder regels.
 • Wees echter niet té restrictief, dat werkt averechts.
 • Praat voor/tijdens/na mediagebruik met je kind. Hierdoor vorm je als ouder(s) en/of opvoeder(s) een tegenwicht tegen ongewenste normen en waarden. Het stimuleert kinderen om vrijwillig hun ervaringen met ouders te delen en helpt daarmee de positieve ervaringen te versterken en de negatieve af te zwakken.
 • Voorkom gewoontevorming.
 • Leer je kind dat mediagebruik één van de activiteiten is, niet de hoofdactiviteit.
 • Zorg voor een actieve leefstijl.
 • Wanneer je schermtijd beperkt, bied dan wel alternatieven.

CONCLUSIE

Valkenburg laat zien dat de meeste kinderen baat hebben bij de nieuwste generatie schermmedia. In haar boek ‘Schermgaande jeugd’ laat zij zien dat er geen disciplineoverstijgende theorie is over de effecten van media op kinderen. Alle nuances, voors, tegens en verschillende aanpakken passeren de revue op een aangenaam leesbare wijze.

‘Schermgaande jeugd’ is een absolute aanrader voor iedereen die zich met mediaopvoeding bezighoudt, en zijn/haar doelgroep onderbouwde en praktische adviezen wil geven.

Source: www.mediawijzer.net

Het boek is een aanrader!

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Waarom delen ouders graag foto’s en video’s van hun jonge kinderen op sociale media?

De eerste echo, vuile en lachende babysmoeltjes, vragen en opmerkingen over zieke kinderen of slechte nachten, allemaal ijverig gedeeld op online platformen. Men noemt dat ‘sharenting’, een samentrekking van parents en sharing. Het verwijst naar ouders die het hele doen en laten van hun kinderen op het internet delen. Maar waarom doen ouders dit, ook al zijn ze zich bewust van de mogelijke risico’s? Het is geen schreeuw om aandacht of opschepperij, maar heeft alles te maken met welgekomen steun en informatie van familie, vrienden of andere mama’s.

Source: xyofeinstein.wordpress.com

Goed stuk. Herkenbaar!

Ouder kijkt meer naar iPhone dan naar kind

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Ouders moeten op het strand of in het zwembad oog hebben voor hun spelende kroost en niet afgeleid worden door bijvoorbeeld hun mobieltje. Dat stellen VeiligheidNL en het Nationaal Platform Zwembaden. Een landelijke campagne moet volwassenen gaan wijzen op hun verantwoordelijkheid.

See on www.telegraaf.nl

Zedenzaak: 300 meisjes misbruikt

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Wat zijn groomers, en hoe gaan ze te werk?

Met de oppakken van de 48-jarige man uit Cuijk, die meisjes online verleidde tot seksuele handelingen, staat het zogenaamde ‘grooming’ weer eens in de spotlight. Maar wat zijn ‘groomers’ nou precies en hoe gaan ze te werk?

 

Justine Pardoen van Mijn Kind Online en Maaike Pekelharing van het Meldpunt Kinderporno beantwoorden de belangrijkste vragen.

 

Op welke sites/social media bewegen Groomers zich?

Ze chatten op sites als Facebook, Hyves en voorheen veel via de site van Habbohotel, waar de chatfunctie inmiddels is verdwenen. Ook gebruiken ze andere chatboxen en MSN en Whatsapp. Vaak wordt het contact daar gelegd, of via talloze spelletjessites waar je tegen andere internetgebruikers kunt spelen. Later wordt het contact soms uitgebreid naar internetbellen op skype.

 

Hoe zoekt een Groomer contact met het kind?

Ze benaderen ze met berichtjes of likes, of door een spelletje met ze te spelen. Dat kunnen ze doen onder een andere verzonnen naam of profiel, maar dat is lang niet altijd zo. Ze doen het ook met hun eigen (voor)naam of profiel. Als ze eenmaal ‘contact’ hebben breiden ze dat langzaam uit en zo bouwen ze langzaam een band op. Voor de kinderen/jongeren zijn het dan geen vreemden meer maar kennissen of zelfs vrienden. De chatcontacten kunnen wel jaren duren.

 

Hoe manipuleert hij het kind?

De contacten worden dus langzaam uitgebreid tot er een vertrouwensband is. Ze vleien de pubers, meestal meisjes, en raken bevriend met ze. Soms worden de meisjes zelfs verliefd op ze. Vaak vinden ze de aandacht prettig. Als die band  is gaan ze steeds een stapje verder. Zo wordt het opgebouwd. Totdat ze de pubers zover hebben dat ze seksuele handelingen verrichten voor de webcam. Je kan het zien als digitale loverboys. Soms leidt het ook tot ‘echte’ afspraken.

 

Wat kun je als ouder doen als je het niet vertrouwt?

Zorg ervoor dat je met je kind kunt praten over seks: het onderwerp moet bespreekbaar zijn. En daarbij ligt het initiatief bij de ouders. Die moeten gesprekken beginnen over liefde, seks en relaties, zodat het kind weet dat hij met vragen en onzekerheden bij zijn ouders terecht kan. Want daar heeft een tiener heel veel interesse in, ook al doet hij of zij er zelf nog weinig mee. In zo’n gesprek kun je ook uitleggen dat er digitale kinderlokkers bestaan en hoe ze te werk gaan. 

 

Hoe ga het gesprek aan met je kind?

Kaart het gewoon aan, leg uit dat dit gebeurt. Heb je nu het gevoel dat je kind je niet in vertrouwen neemt, en vermoed je dat er iets aan de hand is? Leg dan ook uit dat ze ook anderen in vertrouwen kunnen nemen, bijvoorbeeld een mentor. Je kan het niet voorkomen, dat is onmogelijk, je kan niet alles controleren wat je kind doet op internet.

Wat kan ik nog meer doen om te voorkomen dat mijn kind slachtoffer wordt? 

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om te voorkomen dat je kind het slachtoffer wordt. 

Vragen? Ga naar www.mediaopvoeding.nl

 

 

 

 

 

 

See on www.rtlnieuws.nl

Spelletjesplein.nl – de site met gratis educatieve spelletjes – is volledig vernieuwd! | Manssen.nl ~ Vanaf de Zijlijn…

See on Scoop.itICT in de school

Spelletjesplein, de website met een grote verzameling educatieve spelletjes, is vernieuwd. De spelletjes staan gerangschikt op vakgebied en zijn voorzien van een beknopte omschrijving en een indicatie van het niveau in de vorm van een groepsaanduiding. Standaard zijn de spellen gerangschikt op populariteit, maar een alfabetische weergave is ook mogelijk.

Manuela Bazen’s insight:

Speciaal voor kinderen die Spelletjesplein bezoeken via een iPad is een filter toegevoegd waarmee de spellen met Flash onzichtbaar gemaakt kunnen worden. Nu dus in één oogopslag de spellen die je op de iPad kunt spelen!

See on www.manssen.nl