De sprong naar het eerste leerjaar. Hoe bepalen wie mag en wie niet?

Kleutergewijs

Eind februari, de tweede helft van het schooljaar draait ondertussen op volle toeren. De periode waar er in de derde, tevens laatste, kleuterklas gedacht en gesproken wordt over ‘zal hij/zij er klaar voor zijn, voor de stap naar de grote school, de stap naar het eerste leerjaar?’. Schoolrijpheidstoetsen worden boven gehaald; gesprek wordt op gang gebracht, zowel intern met collega-kleuterleid(st)ers en zorgteam, maar binnen enkele maanden ook (en vooral) met de ouders van de derdeklassers.

Hoe weet je of een kind klaar is voor de sprong?

Vandecandelaere en Struyve (2016) verwijzen in hun artikel omtrent ‘advies na de derde kleuterklas’ naar volgende aspecten in relatie tot schoolrijpheid: cognitieve aspecten (zoals voorbereidende taal- en rekenvaardigheden), psychosociale aspecten (zoals werkhouding, samenwerken, taakgerichtheid en zelfstandigheid) en omgevingsfactoren (zoals sociaal-economische gezinsstatus, thuistaal, geboortekwartaal van het kind, en ouderbetrokkenheid op school). De onderzoekers benadrukken dat het bepalen van schoolrijpheid een samenspel is tussen al deze factoren, en dat het niet herleid…

View original post 758 woorden meer

Hoe gebruik je informatieve prentenboeken in de klas?

Kleutergewijs

Het moet niet altijd een verhaaltje zijn. Informatieve prentenboeken bieden uitdagende taalkansen, leesplezier en verdieping. Daarom promoten Amerikaanse onderwijsspecialisten het gebruik van informatieve boeken in de kleuterklas, en sluit ik me daar graag bij aan.

Infoboeken zijn boeiend voor jongens én meisjes

Leerkrachten denken soms dat verhalen gemakkelijker of interessanter zijn dan infoboeken, maar kleuters luisteren graag naar infoboeken (Mantzicopoulos e.a., 2011). De meisjes verschillen hierin niet van de jongens. Op latere leeftijd hebben jongens vaker dan meisjes een uitgesproken voorkeur voor infoboeken en een afkeer van verhalen. Misschien zijn deze jongens wel gemotiveerder om te lezen als ze al van kleins af ervaring hebben met hun latere voorkeursgenre.

Taalkansen en kennis

Infoboeken bevatten een leerrijke taal en een rijke woordenschat. Nieuwe woorden worden vaak uitgelegd in de tekst, en geïllustreerd met een realistische foto. Kinderen doen bovendien wereldkennis op die later van pas komt bij moeilijkere teksten. Infoboeken bieden bovendien stof voor denkstimulerende gesprekken tijdens het voorlezen…

View original post 483 woorden meer