De Algemene Onderwijsbond – Scholen moeten pesten verplicht aanpakken

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Scholen worden wettelijk verplicht om het pesten tegen te gaan. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft dit vandaag samen met Kinderombudsman Marc Dullaert bekend gemaakt. Iedere school moet een anti-pestprogramma gebruiken, de veiligheid monitoren en een pestcoördinator hebben. De Inspectie gaat hierop toezien.

Manuela Bazen’s insight:

Het betreft hier nog een wetsvoorstel. Binnenkort wordt een project gestart om ‘scholen en lerarenopleidingen beter samen te laten werken om zo jonge leraren beter te begeleiden.’ Hiervoor is in totaal € 20 miljoen beschikbaar.

Verder uit het plan van aanpak:

‘Het Actieprogramma Onderwijs Bewijs is een initiatief van de ministeries van OCW, Economische Zaken en Financiën en omvat een drietal projecten die gericht zijn op het tegengaan van pesten. Het gaat hier om programma’s voor het primair onderwijs en een programma om slachtoffers van cyberpesten te ondersteunen in het voortgezet onderwijs. De eerste tussenresultaten van de pilots met een anti-pestprogramma in het primair onderwijs komen naar verwachting in juni van dit jaar beschikbaar. In het primair onderwijs
komen dan weliswaar geteste programma’s beschikbaar maar voor het voortgezet onderwijs zijn dergelijke programma’s er nog niet. Daarom worden de pilots uitgebreid naar vo-scholen als de uitkomst is dat de pilots in het primair onderwijs succesvol zijn.’

See on www.aob.nl