Knopvaardig is wat anders dan digitaal geletterd – Artikelen – 4W Weten Wat Werkt Waarom – Kennisnet

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Opgroeien in het digitale tijdperk alleen is niet voldoende om doelmatig en doeltreffend te kunnen leren van en met ict. Kinderen en jongeren blijken niet automatisch in staat technologieën goed in te zetten voor het leren. Ze zullen moeten leren gebruik te maken van ict als hulpmiddel bij (een leven lang) leren, om goed te kunnen functioneren in een ict-rijke samenleving.

Manuela Bazen’s insight:

Artikel van de hand van Paul Kirschner in de uitgave van Kennisnet ‘Weten Wat Werkt en Waarom’.

See on 4w.kennisnet.nl