Nieuw boek: Goed doen 2.0 motiveert leerlingen

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Het Handboek Goed Doen 2.0 geeft middelbare scholen praktische suggesties om positief met sociale media om te gaan. Het laat zien hoeveel goed je kunt doen met sociale media.

See on xyofeinstein.wordpress.com

Sociale media en de onderwijsinspecteur

In deze video is een onderwijsinspecteur aan het woord. Interessant: het gaat over in hoeverre sociale media in de toekomst onderwerp van gesprek zal zijn bij een inspectiebezoek. Wat twitteren studenten over de school? Maar ook: (hoe!) maakt de school gebruik van sociale media, apps, software programma’s en serious games?

Rapport over mediagebruik van Nederlandse jongeren tussen 12 en 15

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

internetscience.nl: nieuwe website die onderzoeksgegevens gaat bijhouden, beschikbaar voor een groot publiek. Dit meest recente rapport over het mediagebruik van jongeren staat hier (de jaarlijkse IVO monitor) Internet en Jongeren. Dit onderzoek wordt gehouden op middelbare scholen en deze factsheet richt zich specifiek op de eerste twee klassen van het voortgezet regulier onderwijs (leeftijd 12-15).

See on xyofeinstein.wordpress.com