Why are 5 million kids on Facebook if it doesn’t want them?

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Interessant artikel hoe het komt dat er 5,6 miljoen kinderen op Facebook zitten, waarvan vermoedelijk een aanzienlijk aantal jonger dan 13, terwijl Facebook volgens eigen zeggen deze groep actief weert.
See on mobile.reuters.com

Meer dan 60 websites met vrij te gebruiken afbeeldingen en clipArt

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

“Here you will find 60 (and growing) websites that offer graphics, images, clipart, and video that are in the public domain.
That is because we are all concerned about copyright and providing students with resources for projects and activities is sometimes difficult..”

See on www.socialmedia.peterlakeman.nl

7 Great Ways To Find Free Images Online

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

“Prehistoric man knew how to communicate with images. Thankfully, his descendants didn’t forget; because where would we be without art, photography, movies, X-rays, animation, digital imaging, 3D printing, and Instagram. Okay, the last one was bit of a light-hearted addition, but even that shows you the pull of a picture.

 

For more day to day mundane uses, we need free images for decorate a blog post, seek inspiration, set a wallpaper, make a collage, or just finish the school homework. This post thus takes a ‘back-to-basics’ approach and attempts to go over the same image searching ground as before, but in a more comprehensive manner. I hope to again show that searching for the right free image is easy enough, provided you know where to look.

 

But first, let’s answer how image search engines actually work? And then…”

See on www.makeuseof.com

Uitgelekt inspectierapport: alleen 1:1 scholen scoren nog voldoende – Gerard Dummer

See on Scoop.itICT in de school

Uit het uitgelekte onderwijsverslag van 2011-2012 blijkt dat de onderwijsinspectie alle basisscholen als zeer zwak zal aanmerken die niet in staat zijn om 1:1 onderwijs vorm te kunnen geven. Met 1:1 doelt de inspectie op de constructie dat elke leerling over zijn eigen laptop of tablet kan beschikken. Scholen die dit niet voor elkaar krijgen, zullen automatisch het predicaat zeer zwak krijgen.

Huh?

 

See on www.gerarddummer.nl

De essentie van mediawijsheid in de klas

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Mediawijsheid krijgt steeds meer aandacht, van politici, beleidsmakers, journalisten en docenten. En terecht: om actief in de samenleving te kunnen participeren, moeten (jonge) burgers leren hoe zij met media omgaan. 
De afgelopen jaren is de aandacht vooral uitgegaan naar het gebruik van nieuwe technologie en de risico’s die daaraan kleven. Daardoor blijft het kritisch omgaan met media-inhouden onder belicht. Terwijl het kunnen doorgronden (en produceren) van media-inhouden minstens zo belangrijk is als het kunnen bedienen van moderne apparaten.

 

Uit: Kunstzone juli/augustus 2012 door Fifi Schwarz

See on www.nieuwsindeklas.nl

Ouders Online – Onderzoek naar prentenboek-apps voor de iPad

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Vorig jaar bespraken we een Nederlands onderzoek naar interactieve prentenboeken, bedoeld voor de PC. De belangrijkste uitkomst van dat onderzoek was dat kinderen ongeveer evenveel leren van digitale prentenboeken als van (interactief) voorlezen uit een papieren boek. (…) Dat onderzoek ging nog niet over prentenboek-apps voor de iPad omdat die apps er toen nog nauwelijks waren. Inmiddels neemt het aanbod aan apps enorm toe, evenals het iPad-gebruik (1 op de 3 Nederlandse gezinnen met kinderen heeft er al een), en prompt verscheen het eerste – Amerikaanse – onderzoek naar het effect van prentenboek-apps.

 

De belangrijkste bevinding was dat bij voorlezen uit een prentenboek-app de interactie tussen ouders en kinderen vooral bestond uit praten over het medium, en niet over het verhaal. (“Blijf nou ’s van dat scherm af!”) Daardoor konden de iPad-kinderen achteraf minder goed navertellen waar het verhaal over ging dan de kinderen die voorgelezen werden uit een papieren boek.

 

Lees het hele artikel, inclusief aanbevelingen: http://www.ouders.nl/mdiv2012-prentenboek-apps.htm

See on www.ouders.nl