Try this at home | Onderwijsspecial

Try this at home VK 11.04.2015

Try this at home Try this at home VK 11.04.2015

Thuis via YouTube de stof bekijken en de les benutten voor vragen en uitleg. Flipping the classroom heet het, maar hoe pak je het aan? Vijf tips van flippers.

Source: www.volkskrant.nl

Flipping the classroom

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

De beste You Tube-docenten van Nederland – #Kennisnet

Als zelfs De Wereld Draait Door het onderwerp Flipping the Classroom oppikt, dan weet je dat iets groot begint te worden. Wie zijn eigenlijk de populairste You Tube-docenten van Nederland?

Source: www.kennisnet.nl

Geniaal natuurlijk! En, zie hier de uitzending van De Wereld Draait Door nog even: http://4pipblog.blogspot.nl/2014/05/flipping-classroom.html (met dank aan Pauline Maas) Hij blijft leuk!

De beste uitlegvideo’s en oefenvragen voor het Voortgezet Onderwijs: Snapput online bijles en oefenvragen

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Snapput is gemaakt voor leerlingen en docenten in het Voortgezet Onderwijs. In heldere uitlegvideo’s komen alle onderwerpen en struikelblokken van een specifiek vak aan bod.

See on www.snapput.nl

‘Snap je het?’ | Flipping de klas

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Soms vraag je het aan een leerling, je vraagt het jezelf ook af. Snapt mijn klas nu alles wat ik het afgelopen lesuur heb staan te verkondigen? Snappen leerlingen wat ze gemaakt hebben of hebben ze…
See on www.scoop.it

Extra visuele rekenuitleg op afroep met de AR Rekenmobiel – Kennisnet Innovatie

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Het is voor leerkrachten niet altijd mogelijk leerlingen individueel te helpen met extra uitleg bij rekensommen. De antwoorden staan in een boekje, maar vertellen niet wat de juiste strategie is om daar te komen. Basisschool De Schakel in Eibergen experimenteerde met de AR Rekenmobiel, waarmee leerlingen extra visuele uitleg oproepen voor rekensommen waar zij moeite mee hebben. Het experiment bij De Schakel vormt deel 3 in onze serie over praktische toepassingen van AR in het onderwijs.

Manuela Bazen’s insight:

Flipping the Classroom gecombineerd met AR. Ik zie mogelijkheden!

See on innovatie.kennisnet.nl

Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML)

Bij ons op school zijn we aan het dubben hoe (of) we nu verder gaan met de huidige methoden voor de wereldoriënterende vakken. De natuurmethode is sterk verouderd, techniek wordt onderbelicht en ook bij geschiedenis en aardrijkskunde lopen we tegen dingen aan zoals verouderd, ontbreken van aansluiting bij de actualiteit en daarnaast nog hoe we dat alles aan een thema kunnen koppelen.

De vraag die direct opkomt wanneer je overweegt een nieuwe methode aan te schaffen is of je over gaat op een (compleet) digitale methode of toch nog met leerlingboeken en dito werkschriften gaat werken.

Een collega van een andere school liep tegen hetzelfde aan. Zij is sterk voorstander van het aanschaffen van een digitale methode en wil eigenlijk af van de dure boeken en dito werkschriften waar je vervolgens 10 jaar aan vast zit, in tegenstelling tot een aantal van haar collega’s die echt iets tastbaars in handen willen hebben.

Een van haar belangrijkste argumenten is dat een leerlingboek veel tekst bevat (weliswaar met plaatjes ter ondersteuning van de tekst) en vooral een beroep doet op vaardigheden als goed technisch en begrijpend kunnen lezen. Ook de werkschriften bevatten veel ‘invuloefeningen’ waarbij je vragen over de tekst moet beantwoorden. Je zal dan maar dyslectisch zijn of anderszins lezen moeilijk en niet leuk vinden….

Een medestudent liep tegen weer een ander probleem aan. Zij is weer druk bezig haar instructie te herontwerpen door gebruik te maken van ‘Flipping the Classroom’ en kon weinig geschikt rechtenvrij beeld-, film- en geluidsmateriaal vinden ter ondersteuning van haar instructiemateriaal en vroeg zich daarnaast af welk beeld-, film- en geluidsmateriaal nou echt ondersteunend werkt.

Vorig semester (ik ben bezig met de Master Leren & Innoveren) heb ik een onderwijsontwerp gemaakt hoe rekeninstructie nou het best ontworpen kan worden door gebruik te maken van ‘Flipping the Classroom’. Daarvoor heb ik me in de theorie gestort en kwam daarbij uit op de Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) van R.E. Mayer. Ik wilde dit toch nog even delen.

Deze theorie gaat uit van drie aannames:

  1. De Dual channel aanname: dit betekent dat onze cognitieve structuur beschikt over twee parallelle verwerkingskanalen nl. één voor visuele en één voor auditieve informatie.
  2. De Limited capacity aanname: dit gaat uit van de Cognitive load theorie van Sweller & Chandler  waarbij wordt gesteld dat het werkgeheugen beperkt is tot het tegelijkertijd vasthouden en verwerken van de hoeveelheid informatie ( 5 – 7 chunks) (een chunk is te vertalen als een brokje gecombineerde informatie).
  3. De Active processing aanname: de lerende moet zelf in staat zijn kennis te construeren.

Op basis van deze aannames heeft Mayer een zevental ontwerpprincipes gedefinieerd waarbij je bij het ontwerpen van multimedial leermaterialen rekening kunt houden.

Het multimedia principe
Dit principe houdt in dat een betere verwerking van kennis plaatsvindt, wanneer tekst gecombineerd wordt met beelden.

Het ‘spatial contiguity’ principe
Dit principe houdt in dat nieuwe kennis beter verwerkt wordt wanneer de tekst dicht bij het relevant beeld staat afgedrukt.

Het temporal contiguity principe
Dit principe houdt in dat kennis sneller wordt verwerkt wanneer tekst en beeld tegelijkertijd wordt aangeboden en wanneer het beeld of een animatie door gesproken tekst wordt vergezeld.

Het modaliteitsprincipe
Dit principe houdt in dat minder cognitive load wordt veroorzaakt wanneer toegevoegde informatie (aan een beeld, foto of animatie) gepresenteerd wordt in de vorm van audio dan in de vorm van (alleen maar) tekst.

Het coherentieprincipe
Dit principe houdt in dat extra, niet essentiële informatie zoals bijvoorbeeld achtergrondmuziek, de cognitieve verwerking verstoort omdat dit ook in het werkgeheugen moet worden verwerkt.

Het redundantieprincipe
Dit principe houdt in dat het niet nodig is audio-uitleg aan te vullen met tekst: dezelfde informatie wordt twee keer verwerkt. Daarnaast kan men wel tegelijkertijd kijken naar een animatie en luisteren naar een audio-uitleg, maar niet luisteren naar een audio-uitleg en uitleg tegelijkertijd te lezen.

Het principe van de individuele verschillen
Dit principe stelt dat de impact van voorgaande principes groter is bij lerenden met een lage voorkennis en met een groter ruimtelijk inzicht.

Naast de zeven ontwerpprincipes raadt Mayer aan bij het ontwerpen van multimediale leermaterialen gebruikt te maken van ‘pointers’ om bepaalde elementen duidelijker uit te laten komen naast het belang van een goede structuur van het materiaal ten aanzien van volgorde, aantal stappen, oorzaak-gevolg, opeenvolging, samenhang en hiërarchie.

Tenslotte stelt Mayer dat de integratie van nieuwe kennis en voorkennis in het lange termijn geheugen wordt ondersteund, wanneer gebruik gemaakt wordt van grafische elementen, het stellen van tussenvragen en het gebruik van metaforen.

Bron: Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press.

Overigens is hier ook wel weer een kritisch geluid te horen. Zo toonde onderzoek onlangs aan dat weliswaar leereffecten vergroot kunnen worden door gebruik te maken van multimedia, maar dat het leereffect op lange termijn niet altijd stand houdt.

Zelf vind ik dit een reuze interessant onderwerp en ben daarom ook zeker van plan om naar de online lezing ‘Hoe vergroot je het leereffect door gebruik van beeld en geluid?’ te luisteren (kijken?) georganiseerd door Kennisnet op donderdag 20 juni a.s. van 20.00 – 21.00 uur. Ook geïnteresseerd? Klik om je aan te melden!

Deze blogpost is onderdeel van een Quadblog.

The 10 Best Web Tools For Flipped Classrooms – Edudemic

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Here’s a useful list of the best web tools for flipped classrooms, complete with what each tool is and how teachers are using it right now!

Manuela Bazen’s insight:

De web tools die aan bod komen zijn achtereenvolgens: Wikispaces, Poll Everywhere, Edmodo, Screencast, Celly, Dropbox, YouTube, Twitter, Evernote en Teaching Channel. Naast een korte uitleg over de tool, wordt specifiek het gebruik t.b.v. Flipped Classrooms toegelicht.

See on www.edudemic.com

NTR Onderwijs Mediaprijs 2013 Flipping the Classroom

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

“Flipping the Classroom” lijkt het nieuwe toverwoord in het onderwijs: lesstof digitaal bekijken buiten de klas, zodat méér tijd overblijft voor individuele aandacht. Steeds meer leraren maken zelf, op creatieve wijze, gebruik van de mogelijkheden van video en internet. De NTR juicht dit toe en daagt alle innovatieve, creatieve leraren én aankomend leraren uit om hun eigen lesvideo te maken.

Manuela Bazen’s insight:

Leuk! Stuur voor 5 september 2013 je filmpje in en win een professionele masterclass videomaken bij de NTR én je eigen videocamera!

See on cookies.publiekeomroep.nl

“The Flipped Classroom” bij biologie

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Manuela Bazen’s insight:

Via Frans Droog zag ik dit filmpje van Jeroen Morsink, docent Biologie, voorbij komen waarop je kunt zien hoe hij Flipping the Classroom in zijn klas introduceert. Erg leuk!

See on www.youtube.com

Examens voorbereiden via YouTube – Kennisnet

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

In het RTL nieuws: scholieren lyrisch over lessen via YouTube. Ook de eindexamens bereiden ze graag voor met behulp van video’s.

Manuela Bazen’s insight:

Flipping the Classroom in het RTL4 nieuws.

See on www.kennisnet.nl