Ketnet Jr.-app: 10 tips voor veilig tabletgebruik

1. Vaardigheden leren

Omgaan met media en technologie is een belangrijke vaardigheid bij kinderen. Scherm je kind dus niet af.
Heb je zelf geen tablet, maak je dan geen zorgen, je kind leert op een andere manier ook dezelfde vaardigheden.

2. Samen ontdekken

Toon interesse in wat je kind doet. Maak van het tabletgebruik een gezamenlijkmoment.

3. Blijf in de buurt

Als je niet meedoet, is het belangrijk altijd in de buurt te blijven om een oogje in het zeil te houden en te helpen waar nodig.

4. Maak afspraken

Maak goede afspraken met je kind rond het gebruik van de tablet; je kan bijvoorbeeld een “schermvrije dag” afspreken.

5. Doseer

Eén tot twee uur schermgebruik (Tablet, TV, computer,…) per dag is een goede maatstaf, opgedeeld in bijvoorbeeld blokken van 10 minuten.

6. Geef het goede voorbeeld

Beperk de tijd die je zelf spendeert op tablet/smartphone. Laat je telefoon niet de hele dag je live gesprekken onderbreken.

7. De tablet niet als babysit

Laat de tablet geen makkelijke oplossing zijn om je kind bezig te houden; bepaalde vaardigheden leert je kind nog altijd het best op de “ouderwetse” manier (buitenspelen, met blokken spelen, ravotten, sociaal contact, etc.)

8. Surfen in een veilige omgeving

Je kan je tablet beveiligen maar moedig je kinderen vooral aan om het te komen vertellen als er iets vreemds is. (Internet Safety Tip voor kinderen)

9. Balans is belangrijk

Een goede app is een app die in balans is met de verschillende impulsen: korte spelletjes, korte filmpjes, etc… Daarnaast stimuleert de app je kind om bepaalde vaardigheden bij te leren.

10. Informeer je

Lees vooraf reviews vooraleer je je kind met een app aan het werk laat gaan. (mijnkindonline.nl, mybee.nl)

Hoe werkt de app?

Sourced through Scoop.it from: www.ketnet.be

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Persbericht: Jongeren juist socialer door internetgebruik

Het is een bekend beeld: jongeren die alleen nog aandacht hebben voor hun beeldscherm. Maar mediaonderzoeker Marjon Schols ontkracht waarschuwingen dat ze hierdoor minder sociaal zouden worden. Uit haar promotieonderzoek onder duizenden jongeren blijkt dat alledaagse online activiteiten juist positief zijn voor de sociale cohesie. Jongeren die veel tijd besteden aan online sociale contacten zijn sterker verbonden met hun sociale netwerken. Ook participeren ze meer in de samenleving. Schols promoveert donderdag 29 oktober 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De negatieve gevolgen van het internetgebruik onder jongeren krijgen veel aandacht; jongeren die op afstand en met hun ogen gericht op schermen zouden leven.
Voor haar onderzoek naar de invloed van internet op jongeren en sociale cohesie ondervroeg mediaonderzoek Marjon Schols middels surveys duizenden jongeren. Zo wilde ze antwoord krijgen op de vraag hoe het alledaagse internetgebruik van jongeren samenhangt met de belangrijkste dimensies van sociale cohesie voor jongeren: de relatie met hun ouders, de insluiting in vriendengroepen en hun participatie in de samenleving.

Sterk verbonden
In haar proefschrift ‘Young, Online and Connected. The impact of everyday Internet of Dutch adolescents on social cohesion’ ontkracht Schols de waarschuwingen van a-sociaal wordende jongeren. Integendeel, de resultaten van haar onderzoek laten zien dat jongeren niet alleen sterk met internet, maar daardoor ook met hun sociale netwerk verbonden zijn. Ook participeren ze meer in de samenleving. Hoe meer jongeren participeren in online sociale activiteiten als Facebook, hoe meer ze bijvoorbeeld offline opgenomen worden in vriendengroepen.
Online sociale activiteiten blijken vooral bij te dragen aan een betere maatschappelijke ‘insluiting’ van jongeren van niet-Westerse origine. Dat is een groep die offline minder participeert in vriendengroepen en in georganiseerde vormen van vrijetijdsbesteding, zoals hobbyclubs en sporten.

Een sociaal netwerk als Facebook is volgens Schols niet alleen een dimensie van sociale cohesie, het is ook een middel om die cohesie te versterken. Zo mobiliseert een netwerk jongeren om deel te nemen aan online en offline politieke activiteiten.

Omgaan met digitale media
Schols tempert wel de verwachtingen over de positieve bijdragen van het internetgebruik op participatie in de samenleving. Ze ontdekte namelijk duidelijke verschillen in de mate waarin jongeren om kunnen gaan met digitale media, online content kunnen zoeken en de waarde er van kunnen bepalen. Online culturele en politieke activiteiten zijn vooral aantrekkelijk en toegankelijk voor hoger opgeleide en digitaal vaardige jongeren. Laagopgeleide jongeren zijn vaak niet alleen minder vaardig online, ze zijn ook minder cultureel en politiek geïnteresseerd. De interesses van jongeren zijn het meest bepalend voor hun online gedrag en voor de uitkomsten van hun internetgebruik.
De verschillen in digitale vaardigheden dragen zo bij aan een grotere ongelijkheid in de participatie in de samenleving, stelt Schols.

Sourced through Scoop.it from: xyofeinstein.wordpress.com

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

10 conclusies uit Nationale School Onderzoek 2015: ‘Meer aandacht voor gezonde snacks en loverboys’ – Trends in Kids- & Jongerenmarketing

Het AD heeft de resultaten van het Nationale School Onderzoek gepubliceerd. Ruim 85.000 mensen verspreid over heel Nederland hebben de onderwijsenquête ingevuld. Alleuitkomsten zijn online beschikbaar, waarbij je de meningen uit je eigen regio kan vergelijken met die van heel Nederland. Volgens de krant is de belangrijkste conclusie dat ouders meer vakken in het basisonderwijs willen; een meerderheid is voorstander van het verplichten van Engels (79%), omgangsvormen (69%) en omgaan met sociale media (63%).

Dit zijn naar mijn mening de tien andere meest opmerkelijke bevindingen:

 • 56% van de ouders is het eens met de stelling dat scholen in het basisonderwijs alleen nog gezonde traktaties moeten toestaan in de klas, 26% is het hier niet mee eens;
 • 68% vindt dat basisscholen afspraken met leerlingen moeten maken over kleding (bijvoorbeeld het dragen van hotpants, hoofddoeken of petjes), 19% vindt van niet; in het voortgezet onderwijs is dit respectievelijk 70% en 17%;
 • 35% wil op de basisschool ook aandacht voor islamitische feestdagen, voor het voortgezet onderwijs is dat 37%;
 • 20% van de ouders vindt netjes leren schrijven minder belangrijk dan goed leren typen, 69% vindt het tegenovergestelde;
 • 70% is van mening dat scholen in het voortgezet onderwijs alleen nog gezonde snacks aanbieden in de kantine of automaten, van 18% hoeft dat niet zo;
 • 56% denkt dat scholen in Nederland voldoende gebruiken maken van moderne technologie (zoals computers, tablets, smartphones en smartboards), 26% vindt van niet;
 • 54% vindt dat seks op internet/pornografie aan bod moet komen binnen de seksuele voorlichting in het basisonderwijs, voor het voortgezet onderwijs is dat 78%;
 • Voor wat betreft seksuele voorlichting in het VO wordt het thema loverboys/dwang het belangrijkste thema gevonden (86%), daarna soa’s (84%);
 • 90% geeft aan dat scholen meer tijd aan het onderwerp pesten moeten besteden;
 • 66% is het eens met de stelling dat er in de basisschool te weinig mannen voor de klas staan, 8% is het daarmee oneens.

Klik hier voor de overige resultaten. NB  hierboven heb ik de antwoordcategorieën ‘helemaal mee eens’ en ‘enigszins mee eens’ opgeteld, waardoor er afrondingsverschillen kunnen zijn.

[Afbeelding via Adeevee; uit advertentie Xanlite]

Sourced through Scoop.it from: www.kidsenjongeren.nl

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

IPad niet schadelijk voor kinderen

Twee jaar geleden waarschuwde een vooraanstaande Amerikaanse organisatie voor diverse risico’s en gezondheidsproblemen die gebruik van smartphones en iPads konden veroorzaken bij kinderen en tieners. Nu lijkt de American Academy of Pediatrics (AAP) haar mening 180 graden te hebben bijgesteld. Digitaal mediagebruik kan zelfs positief zijn voor de ontwikkeling van kinderen.

In plaats van kinderen weg te houden bij tablet en smartphone, moeten ouders er gebruik van maken dat hun kinderen opgroeien in een digitaal tijdperk. Ze kunnen op technologiegebied leren van hun kinderen. “Ouders moeten bij hun kinderen in de leer over media en met ze meedoen. Media moeten gezien worden als een hulpstuk en niet als babysitter, beloning of straf.”

In 2013 gaf de AAP ouders nog het advies om kinderen onder de twee jaar niet bloot te stellen aan smartphones, tablets en dergelijke. Daarnaast adviseerde de organisatie om geen tv en internetapparatuur toe te staan in slaapkamers van kinderen.

“Hoewel media niet de belangrijkste oorzaak zijn van een aantal grote gezondheidsproblemen in de Verenigde Staten, is er duidelijk bewijs dat het een substantiele bijdrage kan leveren en dat kinderen en tieners kunnen leren van, en negatief beïnvloed kunnen worden door de media”, zo luidde de waarschuwing van de AAP in 2013.

Inmiddels heeft de organisatie zijn oor te luister gelegd bij docenten, kinderartsen, neurowetenschappers, mediaonderzoekers en sociale media-experts en heeft op basis van die gesprekken een tolerantere houding aangenomen ten opzichte van zomputergebruik door kinderen op jonge leeftijd.

De AAP is nu van mening dat mobiele apparaten geen bedreiging zijn voor de ontwikkeling van kinderen, zolang ze op de juiste wijze worden gebruikt. In het nieuwe advies schrijft de organisatie: “Digitale media kan worden gebruikt voor het bevorderen van zelfstandigheid, zelfbeheersing en probleemoplossende vaardigheden en kan het vermogen van kinderen verbeteren om aanwijzingen te volgen.”

Sourced through Scoop.it from: www.telegraaf.nl

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

9 Stappen om je online identiteit voorgoed achter je te laten – Track and Hack

Klaar om jouw online sporen en identiteit te wissen? Voorgoed? Deze infographic van Who Is Hosting This legt in negen stappen uit hoe je je persoonlijke informatie die online staat, definitief te verwijderen.

Als je de infographic bekijkt zul je ontdekken dat een social media account verwijderen slechts het begin is. Wil je voorgoed je verdwijnen in het digitale tijdperk, dan is er wel wat meer voor nodig. Als je niet helemaal wilt verdwijnen van het internet, dan kun je natuurlijk ook gewoon bepaalde stappen uit de infographic eruit pikken en deze toepassen om je privacy beter te waarborgen.

Sourced through Scoop.it from: trackandhack.com

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Sexting: wie is verantwoordelijk voor straf en voorlichting?

Sexting onder jongeren is een veelbesproken onderwerp. Ouders zijn bezorgd over de gevolgen en docenten krijgen te maken met naaktfoto’s op scholen. Sexting moet worden aangepakt en het doorsturen van naaktfoto’s van anderen moet worden gestraft. Maar wie is verantwoordelijk?

Het Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht krijgt steeds meer meisjes en jongens binnen met psychische problemen na sexting. Ook blijkt er onder jongeren veel chantage met naaktfoto’s. Jongeren krijgen te maken met afpersing en het doen van dingen die zij niet willen, omdat een leeftijdsgenoot dreigt anders naaktfoto’s te publiceren. Chantage met naaktfoto’s kan voor slachtoffers voelen alsof ze lichamelijk zijn aangerand.

Halt-straffen voor sexting?

Volgens Tweede Kamerlid Marith Volg (PvdA) zou Bureau Halt een effectieve leerstraf ontmoeten ontwikkelen om jongeren te straffen voor sexting. Dit voorstel deed zit tijdens een debat over zedenzaken. Het verspreiden van foto’s van anderen is een van de meest voorkomende vormen van cyberpesten.

Als het Openbaar Ministerie sexting zou oppakken als verspreiding van kinderporno staat daarop vier jaar celstraf. In de praktijk gebeurt dit niet, want jongeren zien vaak niet in wat de impact is voor het slachtoffer. Maar het is wel belangrijk dat verkeerd gedrag al vroeg wordt gestopt, vindt Volp. Een Halt-straf zorgt ervoor dat jongeren nog een strafblad krijgen, maar wel kunnen inzien dat zij iets fout hebben gedaan en leren van de situatie.

Minister van der Steur vindt het vooral de taak van de ouders om jongeren te beschermen tegen sexting. Ouderen dienen hun kinderen normen en waarden mee te geven. Zij zijn verantwoordelijk voor het besef van jongeren dat zij geen naaktfoto’s van leeftijdsgenoten moeten verspreiden of publiceren.

Voorlichting door docenten én ouders

Voorkomen is beter dan genezen dus is het belangrijk om al vroeg te beginnen met voorlichting. Iva Bicanic, coördinator van het Centrum Seksueel Geweld, vindt dat scholen hier een grote rol in spelen. Zij moeten vroeg beginnen met het voorlichten van kinderen over deze relatief nieuwe vorm van flirten en seks. Bicanic denkt dat leerkrachten op de basisschool hier al mee aan de slag moeten. “Een kind van tien jaar is beter te beïnvloeden dan een puber van veertien jaar op de middelbare school. Leer ze dat seks en flirten fijn is, maar laat ze ook zien dat er negatieve kanten aan kunnen zitten.”

Maar ook ouders spelen een rol in seksuele voorlichting. Sexting is daarbij een belangrijk onderwerp geworden. Alweer een jaar geleden schreef ik al: praten over seks helpt. Als ik kinderen had zou ik dit niet volledig willen overlaten aan docenten op scholen. Naar mijn mening is het creëren van een omgeving waar alles bespreekbaar is heel belangrijk. Jongeren moeten openlijk kunnen praten over seks en vragen kunnen stellen. Eerder dit jaar bleek dat driekwart van de Nederlandse ouders het niet uiten van emoties als gemis hebben ervaren in hun eigen opvoeding. Gelukkig geeft een groot deel van de ouders aan dat zij de opvoeding van hun eigen kind anders willen aanpakken.

Boek over sexting

Schrijfster en spreker Merel van Groningen werd als tiener zelf seksueel misbruikt en schrijft nu taboedoorbrekende boeken over jongeren en seksualiteit. In haar laatste boek Liefde Zonder Vlinders besteed zij ook aandacht aan sexting. Het boek is een eyeopener voor ouders en iedereen die met jongeren werkt. Op het gebied van seksuele voorlichting is het boek ook erg interessant voor jongeren.

Wil jij sexting bespreekbaar maken en zoek je een manier om jongeren bewust te laten worden van de gevolgen van sexting? Gebruik dan deze middelen om het gesprek aan te gaan met jongeren:
> mini documentaire Exposed
> Boek Liefde Zonder Vlinders

Lees meer artikelen over sexting.
Photocredits.

Sourced through Scoop.it from: allesoverjongeren.nl

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Als wetenschappers het oneens zijn: 7 tips voor bezorgde ouders (Linda Duits)

Binnen de communicatiewetenschap is er gebrek aan consensus over onderwerpen die bij ouders hoog op de agenda staan. Verslaving aan specifieke media (internet, games, porno) bijvoorbeeld. Wellicht het grootste hangijzer is de impact van games. Een deel van de onderzoekers zegt bijvoorbeeld dat jongeren gewelddadig worden van het spelen van gewelddadige games, een deel is het daar pertinent mee oneens.

Een mogelijke oplossing is om meta-analyses uit te voeren: een samenvoeging van bestaande studies om zo een overzicht van de kennis in een veld te krijgen. Een probleem is dat het daarbij gaat om alleen kwantitatief onderzoek (en methoden zijn in de sociale wetenschap ook vaak verbonden met politieke opvattingen, als is dat een andere blogpost waard). Daarnaast zijn er obstakels als publicatiebias: meestal worden alleen hypothesebevestigende studies gepubliceerd.

Hoogleraar psychologie Christopher Ferguson publiceerde [vrije toegang] onlangs zo’n meta-analyse. In een blogpost op The Huffington Post gaat hij dieper in op de onenigheid tussen wetenschappers. Hij vat zijn eigen onderzoek samen:

“It turns out that, despite some of the hyperbole by anti-game activists, the evidence is thin. Particularly when other factors are controlled, there is little evidence that games, whether violent or not, are related to negative outcomes in youth.”

Hoe weten we nu of hij objectief is en gelijk heeft? Objectief is hij niet: hij schrijft bijvoorbeeld (en ik ben dat met hem eens) dat we over dertig jaar net zo lachen om deze discussie als om het idee dat je homo wordt van stripboeken lezen. Tegenstanders in dit debat zijn evenzeer niet objectief – ook al claimen ze dat wel. Als je jaren onderzoek besteedt aan het proberen aan te tonen dat iets echt een gevaar is en je uitkomsten, zelfs met gemasseerde data en bizarre operationaliseringen, blijven dun, dan moet je jezelf afvragen waarom je zo graag dat effect wilt aantonen.

Wat doet je dan als ouder? Ferguson geeft zeven tips, die ik hier losjes samenvat:

 1. Pas op voor extreme claims, zoals ‘net zo verslavend als heroïne’.
 2. Leeftijd van de onderzoeker en vijandigheid naar jeugd (echt!) voorspellen een negatieve houding ten aanzien van games. Als iemand zelf nooit gamet, een hekel heeft aan pubers en wat ouder is, moet je dus extra kritisch kijken.
 3. Niemand kent je kind beter dan jij. Als alles goed lijkt te gaan (nadat je hebt meegespeeld, erover hebt gepraat etc) láát je kind dan ook vooral.
 4. Je beslissingen over het gamegedrag van je kinderen zijn niet de belangrijkste beslissingen die je over je kind neemt (denk aan laten inenten of minder gaan werken om meer bij je kinderen te zijn).
 5. Wees geïnformeerd. Weet wat het ratingsysteem zegt (in Europa is dat de PEGI-aanduiding), speel met je kids, lees gamereviews en praat met je kinderen.
 6. Respecteer de beslissingen van andere ouders – zie ook punt 3. Wat belangrijker is dan dezelfde regels hebben, is dat kinderen met andere kinderen spelen. Zoek een compromis dat voor iedereen werkbaar is.
 7. Als het gaat om geweld, zijn er veel belangrijkere voorspellers om je op te richten dan gamegedrag: armoede, geestelijke gezondheid, onderwijsongelijkheid en beleid. De morele paniek over geweld en games zorgt ervoor dat we die oorzaken niet aanpakken – terwijl we wel weten dat die echt meetellen.

Sourced through Scoop.it from: xyofeinstein.wordpress.com

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Een beetje recht op vergeten op Facebook: pas je herinneringen aan

Facebook heeft al een tijdje een toepassing waarbij je oude foto’s en berichten uit je verleden als herinneringen ziet. De voorbije dagen zag ik zelf zo mijn (geliefde) oude oldtimer opduiken, bij vrienden foto’s van hun overleden vader, huwelijksfoto’s,… Maar ook zag ik reacties dat Facebook het niet echt altijd goed begrepen heeft. Sommige posts zijn niet echt dingen waar je aan herinnerd wil worden.

Facebook heeft daarom nu een optie in het leven geroepen worden waarbij je kan aangeven aan welke personen of periodes je niet herinnerd wil worden.

Sourced through Scoop.it from: xyofeinstein.wordpress.com

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

De bekende 2 uur schermtijd-regel op de schop? #Mediawijsheid

In discussies over schermtijd komt vaak de 2 uur maximum voor kinderen onder 12-regel aan bod. Dit advies werd opgesteld door de Amerikaanse vereniging van pediaters, en werd zelfs recent nog herbevestigd. Maar toch werd de discussie steeds luider of deze regel al dan niet klopt in tijden van interactieve media?

En nu is er groot nieuws, want er zijn nieuwe aanbevelingen en de toon is duidelijk anders:

 • Media is just another environment. Children do the same things they have always done, only virtually. Like any environment, media can have positive and negative effects.

 • Parenting has not changed. The same parenting rules apply to your children’s real and virtual environments. Play with them. Set limits; kids need and expect them. Teach kindness. Be involved. Know their friends and where they are going with them.

 • Role modeling is critical. Limit your own media use, and model online etiquette. Attentive parenting requires face time away from screens.

 • We learn from each other. Neuroscience research shows that very young children learn best via two-way communication. “Talk time” between caregiver and child remains critical for language development. Passive video presentations do not lead to language learning in infants and young toddlers. The more media engender live interactions, the more educational value they may hold (e.g., a toddler chatting by video with a parent who is traveling). Optimal educational media opportunities begin after age 2, when media may play a role in bridging the learning achievement gap.

 • Content matters. The quality of content is more important than the platform or time spent with media. Prioritize how your child spends his time rather than just setting a timer.

 • Curation helps. More than 80,000 apps are labeled as educational, but little research validates their quality (Google Scholar). An interactive product requires more than “pushing and swiping” to teach. Look to organizations like Common Sense Media (www.commonsensemedia.org) that review age-appropriate apps, games and programs.

 • Co-engagement counts. Family participation with media facilitates social interactions and learning. Play a video game with your kids. Your perspective influences how your children understand their media experience. For infants and toddlers, co-viewing is essential.

 • Playtime is important. Unstructured playtime stimulates creativity. Prioritize daily unplugged playtime, especially for the very young.

 • Set limits. Tech use, like all other activities, should have reasonable limits. Does your child’s technology use help or hinder participation in other activities?

 • It’s OK for your teen to be online. Online relationships are integral to adolescent development. Social media can support identity formation. Teach your teen appropriate behaviors that apply in both the real and online worlds. Ask teens to demonstrate what they are doing online to help you understand both content and context.

 • Create tech-free zones. Preserve family mealtime. Recharge devices overnight outside your child’s bedroom. These actions encourage family time, healthier eating habits and healthier sleep.

 • Kids will be kids. Kids will make mistakes using media. These can be teachable moments if handled with empathy. Certain aberrations, however, such as sexting or posting self-harm images, signal a need to assess youths for other risk-taking behaviors.

Kernwoorden lijken te zijn: voorbeeldgedrag, duidelijke afspraken en waken over tijd online, maar de 2 uur regel ontbreekt in het lijstje. De vraag “Does your child’s technology use help or hinder participation in other activities?” komt hiervan in de plaats, aangevuld met vooral ook samen media gebruiken en ook samen media niet gebruiken.

Sourced through Scoop.it from: xyofeinstein.wordpress.com

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders