Antipestbeleid vanaf morgen voor alle scholen verplicht – Nationale Onderwijsgids

Morgen zal de antipestwet, of de ‘Wet sociale veiligheid op scholen’ zoals de maatregel officieel heet, in werking treden. Scholen zijn dan verplicht om actief beleid te voeren tegen onder meer pesten op school. Veel scholen houden zich al bezig met het tegengaan van pesten. Toch is de invoering van de wet belangrijk, zegt vice-voorzitter Simone Walvisch van de PO Raad. De wet zorgt ervoor dat antipestbeleid beter verankerd is in het onderwijs.

Sourced through Scoop.it from: www.nationaleonderwijsgids.nl

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

OM wil nieuwe regels voor aanpak digitaal kinderlokken

Het Openbaar Ministerie wil dat er duidelijkere regels komen om verdachten van grooming te vervolgen. Dat zegt een woordvoerder woensdag in het NRC Handelsblad. Nu is wetgeving omtrent digitale kinderlokking te ingewikkeld en is er te weinig juriprudentie voorhanden.

Sourced through Scoop.it from: www.volkskrant.nl

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Tips voor begeleiding van jongeren bij romantiek, seks en flirten op internet – Kennisnet

Jongeren hebben massaal het communiceren via internet ontdekt. Inclusief versieren en flirten. Dat gaat meestal goed. Maar het kan ook goed fout gaan. Hoe voorkom je dat jongeren slachtoffer worden van seksueel misbruik via internet?

Sourced through Scoop.it from: www.kennisnet.nl

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

‘Voorlichting sexting moet al op basisschool beginnen’

De afgelopen jaren is het aantal patiënten met angsten en somberheid door sexting (versturen van seksueel getinte berichten) flink toegenomen. Het Landelijk Psychotraumacentrum UMC Utrecht krijgt steeds meer meisjes en jongens binnen met psychische problemen na chantage met naaktfoto’s. Iva Bicanic, coördinator van het Landelijk Psychotraumacentrum pleit ervoor dat scholen veel eerder beginnen met het voorlichten van kinderen over deze nieuwe vorm van flirten en seks. Dat meldt Metro.
“Op de basisschool al moeten leerkrachten hiermee aan de slag gaan”, zegt Bicanic, die ook coördinator is van het Centrum Seksueel Geweld. “Een kind van tien jaar is beter te beïnvloeden dan een puber van veertien jaar op de middelbare school. Leer ze dat seks en flirten fijn is, maar laat ze ook zien dat er negatieve kanten aan kunnen zitten.” De stijging van het aantal jongeren met psychische problemen zou voornamelijk voorkomen bij tieners tussen de veertien en zeventien jaar. De jongeren kampen met klachten die duiden op een posttraumatische stressstoornis (PTSS). 

Volgens Bicanic voelt chantage met naaktbeelden voor veel slachtoffers alsof ze lichamelijk aangerand worden. De jongeren die eens naakt voor een webcam hebben gestaan en hierdoor zijn gechanteerd zouden erg onzeker worden. In België gaat de ontwikkeling zo ver dat één op de vijf leerlingen in het voortgezet onderwijs alleen nog maar wil douchen op school in ondergoed of zwemkleding. De leerlingen zouden vrezen dat medeleerlingen foto’s nemen met hun telefoon en die vervolgens via social media gaan verspreiden.  

Sourced through Scoop.it from: www.nationaleonderwijsgids.nl

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

Hoe kun je docenten ondersteunen bij het gebruik van ICT in het onderwijs? | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Eén van de grote uitdagingen van het onderwijs is om te bevorderen dat de meerderheid van de docenten ICT op een strategische en didactische goede manier gebruikt. Docenten verdienen daarbij ondersteuning. Maar je zult hen ook moeten betrekken bij de vormgeving van die ondersteuning.

We gebruiken ICT al heel lang in het onderwijs. Waar het echter om gaat, is dat ICT op een strategische manier wordt ingezet. Dat betekent dat ICT moet bijdragen aan strategische doelen zoals het vergroten van de flexibiliteit van het onderwijs of aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Verder moet ICT vooral op een didactisch goede manier worden ingezet: de effectiviteit van het leren wordt verbeterd, of de efficiëntie en/of aantrekkelijkheid worden vergroot zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit.

Sourced through Scoop.it from: www.te-learning.nl

Volgens Catlin Tucker zijn er drie manieren om docenten te stimuleren ICT in het onderwijs te gebruiken.

  1. Creëer een schoolcultuur waarin wordt aangemoedigd dat docenten risico’s nemen en fouten durven te maken. Moedig experimenten aan, leer van ervaringen. Geef geen kritiek als experimenten fout gaan, maar evalueer en verbeter.
  2. Zet lerenden in om docenten te ondersteunen op het gebied van ICT. Vorm ICT-teams die uit lerenden bestaan, en die kunnen worden ingezet om docenten te helpen bij experimenten of bij het oplossen van issues.
  3. Geef ICT-bekwame docenten taakuren om hun collega’s te begeleiden. Benut de expertise van deze vernieuwers en pioniers, en laat hen collega’s op de werkvloer ondersteunen bij het herontwerpen van lessen en bij het geven van feedback.

See on Scoop.itICT in de school

Scholen op sociale media: waarom en hoe?

SCHOLEN OP SOCIALE MEDIA: WAAROM EN HOE?
WOENSDAG 22 JULI 2015| 121 VIEWS
Het is tegenwoordig een bekend fenomeen: scholen op sociale media. Scholen gebruiken massaal Facebook, Twitter en zelfs Instagram om de laatste nieuwtjes en foto’s op te plaatsen. Maar hoe kan een school zich nu goed op deze platformen profileren? En wat kunnen ze beter wel of niet plaatsen?

Sourced through Scoop.it from: www.mediawijzer.net

See on Scoop.itICT in de school

Educatieve app helpt kinderen met taalproblemen

Kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling krijgt extra begeleiding vanuit school geboden. In de meeste gevallen wordt het kind doorverwezen naar een logopedist. De educatieve app Bru-taal helpt kinderen op een leuke manier om hun taalkennis te vergroten. Dat meldt Auris.
Peuters met een risico op een taalachterstand worden steeds beter geïdentificeerd. Dit is erg belangrijk, omdat het voor kinderen het beste is om zonder achterstanden te beginnen in het onderwijs. Daarvoor wordt er steeds meer ingezet om taalachterstanden te voorkomen, bijvoorbeeld op het gebied van (voor)lezen. Lezen en voorlezen gaan dan ook structureel onderdeel uitmaken van het beleid op consultatiebureaus, op mbo-opleidingen en in het curriculum van lerarenopleidingen (pabo’s). De maatregelen kunnen structureel bijdragen aan het terugdringen van taalachterstanden en het versterken van de leesvaardigheid bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

De app Bru-taal bevat verschillende oefening die op elkaar zijn afgestemd. Het spel blijft voor de kinderen leerzaam, doordat de oefeningen oplopen in moeilijkheidsgraad. Ook kunnen kinderen speciale categorieën oefenen. De app kan ook gebruikt worden in het (iPad)onderwijs, doordat het mogelijk is om meerdere spelers afzonderlijk te analyseren. Ouders en logopedisten kunnen de voortgang van de kinderen volgen via de statistieken. De app krijgt binnenkort een update waardoor de opdrachten ook auditief worden ondersteund. De app is te vinden in de App Store.

Sourced through Scoop.it from: www.nationaleonderwijsgids.nl

De app kost € 5,99 en is ontwikkeld voor zowel de iPad als de iPhone.

See on Scoop.itICT in de school

Hoe herken je fake Facebook-vrienden?

De vermiste Lisa zou via Facebook contact gehad hebben met een ogenschijnlijk jonge jongen, maar dat account blijkt nep. Een groot probleem in dit internettijdperk; wie zit er nou echt achter een account?

Sourced through Scoop.it from: www.rtlnieuws.nl

See on Scoop.itMediawijsheid en ouders

Hoe herken je fake Facebook-vrienden?

De vermiste Lisa zou via Facebook contact gehad hebben met een ogenschijnlijk jonge jongen, maar dat account blijkt nep. Een groot probleem in dit internettijdperk; wie zit er nou echt achter een account?

Sourced through Scoop.it from: www.rtlnieuws.nl

See on Scoop.itICT in de school