TPACK: kennis en vaardigheden voor ict-integratie – Artikelen – 4W Weten Wat Werkt Waarom – Kennisnet

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Leraren die succesvol onderwijs met ict verzorgen slagen erin hun technologische, vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden te integreren. De kennis die dit vraagt noemen we TPACK. TPACK beoogt meer te zijn dan de som der delen: door integratie versterken de drie kennisdomeinen elkaar.

Manuela Bazen’s insight:

Hier kan niet genoeg aandacht voor zijn! Nog een mooie uitspraak om goed uit te leggen van TPACK is: ‘De kern van TPACK is de combinatie tussen waarin een leraar lesgeeft, hoe hij dat doet én waarmee!’

See on 4w.kennisnet.nl

Meer leren van beeld en geluid – Artikelen – 4W Weten Wat Werkt Waarom – Kennisnet

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van multimedia leereffecten kan vergroten. Mensen leren bijvoorbeeld meer van gesproken tekst met plaatjes dan van geschreven tekst met plaatjes. Dit is het zogeheten modaliteitseffect dat een robuust effect is gebleken. Toch werkt het in de onderwijspraktijk niet altijd even goed. Op lange termijn kan het effect zelfs worden tenietgedaan.

Manuela Bazen’s insight:

In het artikel komt ook duidelijk naar voren wanneer (wat voor) een afbeelding nu effect heeft en wanneer niet (meer). Ook wordt het modaliteitseffect en het multimedia-effect van de leertheorieën van Mayer en Sweller goed uitgelegd.

See on 4w.kennisnet.nl

Ict inzetten met aandacht voor verschillen tussen leerlingen – Artikelen – 4W Weten Wat Werkt Waarom – Kennisnet

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Digitale leermiddelen hebben de potentie om in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Maar veel ict-materiaal is helemaal niet gericht op een gevarieerde doelgroep, waardoor niet alle leerlingen er evenveel van profiteren. Welke kenmerken maken materiaal geschikt voor verschillende groepen leerlingen?

Manuela Bazen’s insight:

Zoals in het tijdschrift wordt geconcludeerd: ‘Jongens leren vooral door het

wedstrijdelement in een game en meisjes als ze informatie moeten
zoeken op internet. Door beide elementen op te nemen in een game
kom je tegemoet aan de behoeften van beide groepen leerlingen.’

See on 4w.kennisnet.nl

Persbericht: Onderzoek naar verklaringen en toepassingen van het testing effect

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Wie een toets maakt, versterkt daarmee het langetermijngeheugen voor de getoetste kennis. Dit effect wordt het testing effect genoemd. Maar welk mechanisme hieraan ten grondslag ligt, is nog steeds onbekend. Schaap deed onderzoek naar dit onderliggende mechanisme en  naar de toepassingen van het testing effect in het onderwijs. Twee belangrijke hypotheses uit de literatuur werden door haar  niet bevestigd  in haar proefschrift ‘Do you remember what you know?’.  Ze promoveert vrijdag 7 juni 2013 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Manuela Bazen’s insight:

Je kunt dit verhaal ook van de andere kant bekijken. Er wordt wel eens gemopperd dat er teveel getoetst wordt met als argument: ‘een goede leerkracht weet wat zijn leerling kan’. Maar, de boodschap die ik in dit artikel lees is ook ‘toetsing leidt tot betere geheugenprestaties’. Dus ook al heeft Schaap twee -absoluut belangrijke-  aannames ontkracht, mij zet dit toch wel aan het denken!

See on xyofeinstein.wordpress.com

De Mooiste Chick van het Web – een voorlichtingsfilm over de loverboy 2.0 | Mediawijzer

See on Scoop.itVerzamelde lessen Mediawijsheid

‘De Mooiste Chick van het Web’ is een voorlichtingsfilm over de ‘loverboy 2.0′. De film is bedoeld om jongeren voor te lichten over de risico’s van het gebruik van sociale media – die door loverboys steeds meer als werkterrein worden gebruikt. ‘De Mooiste Chick van het Web’ is online te bekijken. De film is geproduceerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en zal ingezet worden als voorlichtingsfilm op scholen door het hele land.

Manuela Bazen’s insight:

Prachtige korte film die direct boeit en aanleiding kan zijn om in de klas over loverboys te praten.

See on www.mediawijzer.net

“The Flipped Classroom” bij biologie

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Manuela Bazen’s insight:

Via Frans Droog zag ik dit filmpje van Jeroen Morsink, docent Biologie, voorbij komen waarop je kunt zien hoe hij Flipping the Classroom in zijn klas introduceert. Erg leuk!

See on www.youtube.com

VO op weg naar 2050 | uitgeverij Geen Blad voor de Mond

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

Voortgezet onderwijs op weg naar 2050, unieke uitgave met bijdragen van Onderwijsraad, ministerie OCW, Open Universiteit, Stichting VO-content, Microsoft, ThiemeMeulenhoff, Noordhoff, Les 2.0, VOION, …

Manuela Bazen’s insight:

Een blad dat eigenlijk elke docent en schoolleider moet lezen….

See on issuu.com

A Great Wheel of All The Learning Theories Teachers Need to Know about ~ Educational Technology and Mobile Learning

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

The interactive graphic below will definitely help you clear out the cloud over any confusion resulting from misunderstanding a learning theory, it will also set out clear boundaries and demarcate territories for learning theory. Besides summarizing all the important learning theories together with their learning paradigms , this graphic is also hyperlinked and embeds links to several other equally important resources.

Manuela Bazen’s insight:

Een infographic waarin alle leertheoriën uitgelegd worden met de verwijzing naar de diverse pagina’s op Wikipedia: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LGVGJY66-CCD5CZ-12G3/Learning%20Theory.cmap.

Duidelijk!

See on www.educatorstechnology.com

The Modern Taxonomy Wheel ~ Educational Technology and Mobile Learning

See on Scoop.itMaster Onderwijskunde Leren & Innoveren

This Taxonomy wheel was first discovered on the website of Paul Hopkin’s educational consultancy website mmiweb.org.uk That wheel was produced by Sharon Artley and was an adaption of Kathwohl and Anderson’s (2001) adaption of Bloom (1956). The idea to further adapt it for the pedagogy possibilities with mobile devices, in particular the iPad, I have to acknowledge the creative work of Kathy Schrock on her website Bloomin’ Apps.

Manuela Bazen’s insight:

Prachtig plaatje van Bloom’s Taxonomy Wheel, onderverdeeld naar iPad apps. De poster is nóg duidelijk, in pdf mét aanklikbare apps: http://www.unity.net.au/padwheel/padwheelposter.pdf

See on www.educatorstechnology.com